R E K L A M A


„Maluch+” 2021. Do 16 października złożysz ofertę w ramach 1. modułu programu

To ostatni dzwonek na złożenie oferty w ramach 1. modułu programu „Maluch+” edycja 2021. Adresowany jest on do jednostek samorządu terytorialnego i obejmuje dofinansowanie do tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. – Nie ma na co czekać – zachęca minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. W ramach pozostałych modułów nabór ofert potrwa do 6 listopada br. Do wzięcia jest w sumie 450 mln zł.
rdzo ważne jest, by takich miejsc przybywało – to realne wsparcie dla rodziców, którzy chcą lepiej godzić życie rodzinne z pracą zawodową. Dlatego gorąco zachęcam do składania ofert w ramach przyszłorocznej edycji programu „Maluch+”. To 450 mln zł na tworzenie nowych i dofinansowanie funkcjonowania już istniejących miejsc opieki nad maluszkami – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.
Samorządy powinny się spieszyć. Ważne terminy!

Oferty można składać:
w przypadku modułu 1 – do 16 października br.
w pozostałych – termin upływa 6 listopada br.
Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej MRiPS w następujących terminach:
moduł 1 – do 27 listopada br.
moduły 2-4 – do 15 stycznia 2021 roku.

Oferty można składać w formie pisemnej do właściwego Urzędu Wojewódzkiego ze względu na położenie gminy, na terenie której prowadzona jest instytucja opieki lub planowane jest utworzenie instytucji, lub w formie elektronicznej poprzez platformę ePUAP.

Moduły programu „Maluch+”. Kto może złożyć wniosek, czego dotyczy dofinansowanie?
Moduły 1a i 1b – adresowane są do jednostek samorządu terytorialnego. To dofinansowanie do utworzenia w 2021 r. nowych miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi (w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki) oraz ich funkcjonowania.
Moduł 2 – adresowany do jednostek samorządu terytorialnego – obejmuje dofinansowanie do funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 utworzonych przez jst z udziałem wcześniejszych edycji programu, w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.
Moduł 3 – zakłada dofinansowanie do tworzenia w 2021 r. miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 (w tym dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki) oraz ich funkcjonowania.
Moduł 4 – dofinansowanie do funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 (w tym dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki).

 

Zespół Prasowy Wojewody