R E K L A M A


Mieszkańcy Jasła mogą już składać wniosek o zakup paliwa stałego w preferencyjnej cenie

Informujemy, iż od 3 listopada można już składać wniosek do Urzędu Miasta w Jaśle o preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstwa domowego.

Złożyć go może osoba fizyczna wchodząca w skład gospodarstwa domowego, które prowadzone jest na terenie Miasta Jasła, jest uprawniona do otrzymania dodatku węglowego i nie dokonywała dotychczas zakupu węgla na sezon grzewczy 2022/2023 po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej takiej jak określona w Rozporządzeniu Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2238).Wniosek można składać w formie pisemnej w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 (parter), w godzinach pracy urzędu, tj. poniedziałek: 7.30 –17.00 wtorek – czwartek: 7.30 –15.30, piątek: 7.30 –14.00 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Wniosek do pobrania

 

Urząd Miasta w Jaśle