R E K L A M A


Modernizacja krytej pływalni w Jaśle

Miasto będzie ubiegać się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych na modernizację krytej pływalni. W przypadku pozyskania dofinansowania zadanie to realizowane będzie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programy Sportowa Polska.

Projekt obejmuje modernizację wieży zjeżdżalni, niecek basenowych (basen pływacki i rekreacyjny) oraz montaż baterii termostatycznych w natryskowniach. Całkowita wartość zadania to około 870 tys. zł (wysokość dofinansowania o jakie ubiega się miasto to 352 tys. zł).

Urząd Miasta w Jaśle