R E K L A M A


Nabór do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Jaśle

Od  16 stycznia rozpoczyna się nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Jaśle (MRDPP) na drugą kadencję. Prawo zgłoszenia swojego kandydata na członka rady ma każda organizacja pozarządowa działająca na terenie Jasła. Nabór trwa do 30 stycznia br.

MRDPP w Jaśle jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym powoływanym przez Burmistrza Miasta Jasła. Członkowie rady pełnią funkcję społecznie. Zgodnie z podjętą przez Radę Miejską Jasła uchwałą, MRDPP składa się z 12 przedstawicieli w tym: 6 przedstawicieli organizacji prowadzących działalność na terenie miasta, 3 przedstawicieli Rady Miejskiej Jasła oraz 3 przedstawicieli Burmistrza Miasta Jasła.Zgłoszenia można dokonać poprzez przesłanie wymaganych dokumentów na adres pocztowy urzędu (ul. Rynek 12, 38-200 Jasło) lub poprzez elektroniczną skrzynkę ePUAP Urzędu Miasta w Jaśle. Wzory formularzy i oświadczeń znajdują się na stronie internetowej pod linkiem:

https://um.jaslo.pl/pl/informacja-dla-organizacji-pozarzadowych-nabor-do-miejskiej-rady-dzialalnosci-pozytku-publicznego-w-jasle-ii-kadencji/

oraz dostępne są w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta w Jaśle (parter, pok. 19) w godzinach pracy urzędu. Wzory wymaganych dokumentów można również otrzymać w formie elektronicznej po zgłoszeniu takiej potrzeby na adres poczty elektronicznej: bis@um.jaslo.pl

Po upływie terminu do zgłaszania kandydatów na członków do MRDPP, Burmistrz Miasta Jasła powoła zespół, który dokona oceny zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów.

 

Urząd Miasta w Jaśle