R E K L A M A


Nowe zasady rozliczania PIT – dyżur telefoniczny

3 lutego Oddział ZUS w Jaśle zaprasza na dyżur telefoniczny, którego tematem będą nowe zasady rozliczenia podatku osób pobierających emerytury i renty. Na przełomie stycznia i lutego Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłkę deklaracji podatkowych PIT za 2020 r. Trafią one do wszystkich, którzy w ubiegłym roku pobierali świadczenia z ZUS, np. emeryturę, rentę lub zasiłek.

Co ważne, w tym roku ZUS nie rozlicza świadczeniobiorców z nadpłatą podatku. Takie osoby otrzymają PIT 11A, a zwrot z tytułu nadpłaty podatku bezpośrednio z urzędu skarbowego. Zwrot nadpłaty nastąpi w ciągu 45 dni od złożenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej zeznania podatkowego.
 
Jeśli świadczeniobiorca nie otrzymywał innych dochodów i nie korzysta z odliczeń, nie musi składać zeznania podatkowego PIT-37 lub PIT-36.
Dlatego warto skorzystać z dyżuru telefonicznego z ekspertami ZUS z Oddziału w Jaśle
i dowiedzieć się więcej na ten temat. Podczas dyżuru wyjaśnią m.in.:
• kto otrzyma z ZUS PIT 11A, a kto PIT 40A,
• czy osoby, które otrzymają PIT 11A muszą rozliczyć się z urzędem skarbowym,
• kto musi samodzielnie rozliczyć się z urzędem skarbowym,
• zasady sporządzania i wysyłania przez ZUS PIT-ów po osobie zmarłej,
• zmiany w realizacji wniosków o niestosowanie zmniejszenia zaliczki na podatek.Eksperci ZUS będą odpowiadać na pytania 3 lutego w godz. od 10.00 do 12.00, pod numerem telefonu 13 44 379 17.
Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy.

 

Wojciech Dyląg
Regionalny Rzecznik
w województwie podkarpackim
Zakład Ubezpieczeń Społecznych