R E K L A M A


Oddział ZUS w Jaśle zaprasza na dyżur telefoniczny dotyczący tematyki emerytalno-rentowej.

23 maja br. w godz. 10.00-12.00 Oddział ZUS w Jaśle zaprasza na dyżur telefoniczny dotyczący tematyki emerytalno-rentowej. Podczas dyżuru będzie można uzyskać informacje na temat:

  • Ø Komu, kiedy i na jakich zasadach przysługuje emerytura? Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku? Komu przysługuje rekompensata z tytułu wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.
  • Ø O jakie świadczenia z ZUS może ubiegać się osoba z orzeczona niezdolnością do pracy lub niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Podejmowanie zatrudnienia przez rencistów z orzeczoną niezdolnością do pracy.
  • Ø Od stycznia 2023 roku dostępna jest elektroniczna wersja legitymacji emeryta-rencisty – mLegitymacja. Świadczeniobiorcy mogą się nią posługiwać dodając ją w aplikacji mObywatel.
  • Ø Korzyści z przekazywania świadczeń na rachunek bankowy. Jak dokonać zmiany sposobu wypłaty świadczenia?

Odpowiedzi na pytania i wątpliwości będzie można uzyskać 23 maja br. w godz. od 10.00 do 12.00, pod numerami telefonów 13 43 663 99, 14 677 68 33 podczas dyżuru ekspertów ZUS z Oddziału w Jaśle.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy.

Wojciech Dyląg

Regionalny rzecznik prasowy
w województwie podkarpackim
Zakład Ubezpieczeń Społecznych