R E K L A M A


Odszedł Stanisław Zajchowski

Zajchowski Stanisław Edward. Urodził się 21 sierpnia 1933 roku w Bajdach (powiat Krosno) w rodzinie robotniczo-chłopskiej. Szkołę podstawową ukończył w Jaszczwi w 1947 roku. W latach 1947-1951 uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego (obecnie im. Mikołaja Kopernika w Krośnie). W tej szkole ukończył również kurs pedagogiczny i otrzymał nakaz pracy w województwie białostockim. W latach 1951-1953 pracował jako nauczyciel w szkole podstawowej w Księżynie (powiat Białystok).

 
W listopadzie 1953 roku został powołany do służby wojskowej, którą ukończył w grudniu 1956 roku. Po zakończeniu służby wojskowej, którą ukończył w grudniu 1956 roku. Po zakończeniu służby wojskowej wrócił do pracy w szkolnictwie i pracował w Nowej Woli (województwo białostockie). Pomimo, że środowisko to mieszanką narodowościową i wyznaniową atmosfera w pracy i życie w tej społeczności było nad wyraz dobre i pełne wzajemnego szacunku. Następnie na własną prośbę przeniósł się do województwa rzeszowskiego i w latach 1956-1959 pracował w Szkole w Widełce (powiat Kolbuszowa). W latach 1959-1964 studiował historię w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu uzyskując tytuł magistra.
 
W czasie studiów odbywał praktykę pedagogiczną w Liceum Ogólnokształcącym im. króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle pod kierunkiem Zdzisława Świstaka – zasłużonego dla Jasła cenionego historyka. Również praca magisterska opierała się głównie na źródłach pisanych w języku niemieckim, dodatkowo pogłębiał znajomość tego języka. Po ukończeniu Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu podjął w trybie zaocznym studia języka niemieckiego na Uniwersytecie Wrocławskim. 1 września 1964 roku rozpoczął pracę na stanowisku nauczyciela języka niemieckiego w Technikum Ekonomicznym w Jaśle. Od 1974 roku pracował w Zasadniczej Szkole Zawodowej Dokształcającej w Jaśle. Po włączeniu tej szkoły do Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Jaśle pracował na stanowisku nauczyciela historii i niemieckiego. Uzyskiwał bardzo dobre wyniki, był bardzo wymagającym nauczycielem. Kochał młodzież i swoją pracę.
 
Był wielokrotnie nagradzany przez dyrekcję, kuratorium; otrzymał też nagrodę ministra oświaty. 1 września 1988 roku przeszedł na emeryturę. 21 maja 1966 roku zawarł sakrament małżeństwa z Lucyną Źrebiec. Mają dwóch synów kapłanów: Zbigniewa i Artura, którzy należą do krakowskiej prowincji franciszkanów konwentualnych.
 
      
 
 
Z Rodziną Zmarłego łączymy się w smutku i żałobie
Wieczny Odpoczynek racz mu dać Panie
 
 
Ostatnie Pożegnanie ŚP. Stanisława Zajchowskiego odbędzie się we wtorek 18 sierpnia br. w Sanktuarium św. Antoniego w Jaśle.    O godz. 11.30 Różaniec,   o godz. 12.00 Msza św. i odprowadzenie na Nowy Cmentarz w Jaśle.
 
 
 

Wszystkim, Którzy uczestniczyli we Mszy Świętej pogrzebowej,
złożyli intencje mszalne i brali udział w ostatnim pożegnaniu
naszego Kochanego Męża i Taty ŚP. Stanisława Zajchowskiego
składamy serdeczne podziękowania.  Bóg zapłać.

Żona i synowie
o. Zbigniew Zajchowski
o. Artur Zajchowski