R E K L A M A


Ogólnopolski konkurs recytatorski w Lublinie

Trójka reprezentantów Jasielskiego Domu Kultury znalazła się wśród laureatów XIX Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego im. Józefa Czechowicza odbywającego się 14 i 15 marca br. w Lublinie. Jonatan Maciejowski zdobył nagrodę „Złotej Strofy”, a Katarzyna Lechowska i Oliwia Lewandowska zostały wyróżnione.

Przesłuchania konkursowe odbyły się 14 marca. Każdy z uczestników prezentował jeden utwór Józefa Czechowicza i jeden utwór wybranego poety doby staropolskiej. Prezentacje oceniło jury w składzie: Barbara Michałowska-Rozhin – aktorka, logopeda, mistrz kultury żywego słowa; Justyna Ścibor – pracownik Ośrodka Kultury Arsus w Warszawie, autorka słuchowisk radiowych, animatorka kultury, instruktorka teatralna; Jolanta Sip – wokalistka, kompozytorka i autorka tekstów, związana z Lubelską Federacją Bardów; Mateusz Nowak – kierownik programowy Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin”, aktor-monodramista, recytator, instruktor kultury żywego słowa, przyznając 3 nagrody: „Papierowej Korony” za interpretację utworu Józefa Czechowicza, „Złotej Strofy” za interpretację utworu staropolskiego i „Nuty człowieczej” za interpretację wokalną oraz 12 wyróżnień.

 

Bezkonkurencyjny w recytacji staropolszczyzny okazał się Jonatan Maciejowski, który za interpretację fragmentu utworu „Żywot człowieka poczciwego” Mikołaja Reja otrzymał nagrodę „Złotej Strofy”. Reprezentant Jasła zdobył również nagrodę publiczności, natomiast Katarzyna Lechowska i Oliwia Lewandowska znalazły się wśród wyróżnionych. Pierwsza w kat. recytacji, druga w kat. poezji śpiewanej.

Wszystkich przygotowała do występów Helena Gołębiowska, wicedyrektor JDK, prowadząca z dziećmi i młodzieżą zajęcia recytatorskie oraz aktorskie, a Oliwię Lewandowską również Ewa Grzebień, instruktorka muzyki w JDK.

Dodatkowo 14 marca uczestnicy konkursu mieli możliwość spotkania się z jurorami i podyskutowania na temat konkursu oraz wzięli udział w wieczorze poezji z mistrzami słowa, a 15 marca – w obchodach urodzin Czechowicza. Rano wszyscy chętni spotkali się przy pomniku poety na placu Litewskim, skąd wyruszyli na spacer pod hasłem „Literacki Lublin” z przewodnikiem PTTK, następnie zwiedzili Kaplicę Trójcy Świętej w Muzeum Lubelskim, po czym wrócili do Muzeum J. Czechowicza na warsztaty żywego słowa. Ostatnim punktem urodzinowych obchodów był Koncert Laureatów XIX Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Józefa Czechowicza i poetów doby staropolskiej połączony z czytaniem „Poematu o mieście Lublinie” w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN”.

***

Konkurs Recytatorski im. Józefa Czechowicza został zainicjowany przez Oddział Literacki Muzeum im. J. Czechowicza w Lublinie 1983 r. i od tej pory jest organizowany corocznie przy współudziale Młodzieżowego Domu Kultury „Pod Akacją”, Kuratorium Oświaty w Lublinie, Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i Fundacji Teatrikon.

Początkowo konkurs miał zasięg wojewódzki. W 2001 r. uzyskał status konkursu ogólnopolskiego i został wpisany do kalendarza Ministerstwa Edukacji Narodowej. Od 2 lat wspierany jest finansowo przez Urząd Miasta Lublina.

Konkurs, dedykowany pamięci Józefa Czechowicza (1903 – 1939) urodzonego i zmarłego w Lublinie (zginął pod gruzami kamienicy podczas bombardowania) awangardowego poety dwudziestolecia międzywojennego, przeprowadzany jest w dwóch kategoriach artystycznych: recytacji i poezji śpiewanej. W roku bieżącym tym, w związku z obchodami – 1 lipca – jubileuszu 450. rocznicy zawarcia unii polsko-litewskiej, zwanej unią lubelską (rok 2019 został ustanowiony przez Sejm RP Rokiem Unii Lubelskiej), konkurs Czechowicza został poszerzony o recytacje utworów poetów i pisarzy doby staropolskiej.

JDK – st