R E K L A M A


Ogród Jordanowski ma 50 lat

Kiedyś, jako dzieci, chodziliśmy pod opieką dorosłych do Ogródka Jordanowskiego usytuowanego pomiędzy ulicami Kościuszki, 3 – Maja i Sobieskiego. Na przestronnym placu były huśtawki, karuzele, przeważki, piaskownice, boisko. Atrakcją była fontanna z amorkiem. Dziś jest tam Jasielski Dom Kultury.

Kiedy zapadła decyzja o budowie tamże Powiatowego Domu Kultury, stopniowo urządzano nowy obiekt dla dzieci przy Hanki Sawickiej. Projekt, który opracowali inżynierowie Roman Wojnar i Leon Bajorek, zatwierdzono w 1967.
 
Ogród Jordanowski powstał, jako instytucja pracy pozaszkolnej, na bazie Placu Zabaw działającego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Jaśle, pierwszą kierowniczką do 1982 była Kazimiera Lupa. Jej obowiązki przejął w roku szkolnym 1982/83 Ryszard Gryboś. Od 1972 do 1983 w Ogrodzie Jordanowskim przy wejściu z prawej strony stał kiosk „Ruchu”z demobilu, w nim było biuro i wypożyczalnia sprzętu.
 
W Ogrodzie Jordanowskim najpierw powstała część północna z brodzikiem i fontanną, alejkami, piaskownicą, górką saneczkową. Uroczyste przekazanie tej części obiektu najmłodszym jaślanom odbyło się w Dniu Dziecka – 1 czerwca 1972 roku. Pracowałem już w Wydziale Oświaty Prezydium Powiatowej Rady Narodowej, prowadziłem Radiowęzeł Powiatowy i byłem tam.
 
Natomiast 12 maja 1976 o godzinie 13.00 na podstawie specjalnej umowy z Wydziałem Oświaty pracowałem przy organizacji Festynu Zdrowia. Z Jankiem Czechowiczem, który był elektrykiem w Powiatowym Domu Kultury, obsługiwaliśmy nagłośnienie, ustawione na górce saneczkowej. Odtwarzaliśmy muzykę. Prądu użyczył nam po sąsiedzku brat dziadka Roman Juryś mieszkający przy Śniadeckich.
 
W drugim etapie tworzenia Ogrodu Jordanowskiego, właśnie w 1976 wykonano część środkową z boiskami sportowymi. Dwa baseny oddano do użytku w lipcu 1978 roku. Wykonano je według dokumentacji autorstwa Romana Wojnara. Tu wypoczywali jaślanie, dzieci uczyły się pływać, podczas wakacji przybywali koloniści. Baseny były napełniane wodą z sieci miejskiej, podjęto też budowę własnego zasilania ze studni głębinowych.
 
Niecki basenów i brodzika wielokrotnie naprawiano, a kiedy się zużyły, w ich miejsce wkomponowano skatepark, tym bardziej, że w mieście funkcjonował już basen przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Zanim zostały zlikwidowane młodzi jaślanie pomalowali obiekt na kolorowo i jeździli tu na rolkach i deskorolkach. Częściowo była to grupa formalna dla których organizowaliśmy konkursy tworzenia murali, zaś Ich pasja sportowo – rekreacyjna zainspirowała władze miasta do wybudowania profesjonalnego skateparku.
 
Były w tamtym Ogrodzie Jordanowskim lat PRL-u trochę toporne huśtawki, karuzele, piaskownice, przeważki, kort tenisowy i asfaltowe boiska do piłki ręcznej, siatkówki, koszykówki, piłki nożnej. I takie dyscypliny tu uprawiano w grupach formalnych MDK i nieformalnych. Trenowali piłkarze „Czarnych”. Utrzymanie kortu wspomagało Jasielskie Towarzystwo Tenisa Ziemnego. W latach osiemdziesiątych odbywały się tutaj treningi drużyn baseballowych. Przez lata Ogród Jordanowski był włączony do struktur Młodzieżowego Domu Kultury tworząc formalnie jedną z pracowni sportowo – rekreacyjnych.
 
Wobec trudności z należytym utrzymaniem Ogrodu Jordanowskiego podjąłem staranie o przejęcie terenu z wyłączeniem budynku MDK przez gminę miejską Jasło. Od 6 sierpnia 2005 obiekt jest formalnie w zarządzie Miasta Jasła.
Po przekazaniu obiektu ze skarbu państwa miastu Ogród Jordanowski zaczął zmieniać oblicze. W 2000 w miejscu wysłużonych boisk asfaltowych usytuowano pierwszy w Jaśle orlik. Obecny, nowoczesny wygląd całego terenu to efekt rewitalizacji z roku 2012 i późniejszych prac.
 
Jest tu obecnie nowy skatepark o różnym stopniu zaawansowania, liczne urządzenia zabawowe, huśtawki, zjeżdżalnie, statek – żaglowiec, boiska wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią, piaskownice, kameralna scena letnia, tyrolka, ścieżka zdrowia, siłownia, zielony labirynt, stoliki szachowe i rekreacyjne, park kalisteniczny, kort tenisowy.
 
Jest dużo zieleni, w tym ogród motyli oraz opisane rośliny i drzewa. A prowadzi tu 5 wejść; dwa od Śniadeckich i po jednym od Jana Pawła, Basztowej i Pinkasa – kiedyś przez lata była w tym miejscu dziura w siatce. Bywało, że wyprawę do Ogrodu Jordanowskiego łączyliśmy z degustacją pysznych lodów i ciast od Mocka, który miał swój kiosk nieopodal głównego wejścia.
 
Jesienią 2021 Ogrodzie Jordanowskim powstały kosztem 213 tysięcy złotych trzy nowe ścieżki edukacyjno-ekologiczne, zrealizowane z projektu „Rewitalizacja Miasta Jasła w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego”. Każdą popularyzującą wiedzę biologiczną adresowano do innej generacji odbiorców. Zadziwia szlak tablic edukacyjnych. Opisuje znajdujące się w Ogrodzie Jordanowskim rośliny, zawiera leśne rekordy, polskie motyle, budowę lasu, skład runa leśnego. Dzieci mają sposobność do nauki dendrologii, posłuchać ptasiego radia, wyżyć się w mini skoczni terenowej.
 
Ogród Jordanowski przez pół wieku, zmieniając się, służył najmłodszym jaślanom, szkoda, że upodobali sobie ten obiekt, od zarania do dziś – wandale.
 
Więcej o Ogrodzie Jordanowskim i Młodzieżowym Domu Kultury w Jaśle:
http://www.zbigniewdranka.pl/moj-mdk.html
 
 

Zbigniew Dranka