R E K L A M AWyrazy współczucia Panu Bogdanowi Ziembie

Panu Bogdanowi Ziembie
byłemu Komendantowi Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle
szczere wyrazy współczucia  z powodu śmierci Mamy
                                         składa redakcja TVJ

3,2,1… Uważność! – warsztaty dla dzieci online

26 listopada o godz. 14.00. Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle w ramach projektu Do CZYTANIA! Gotowi! Start! zaprasza dzieci 6-8 lat do udziału w warsztatach online 3,2,1… Uważność!  Są to warsztaty słuchania, opowiadania i otwierania się na historie z wykorzystaniem metody „kamishibai”. Inspiracją naszych działań będzie opowieść pt. „Kotka Milusia”.

Biuletyn sesyjny z XXXVI sesji Rady Miejskiej Jasła

Radni Rady Miejskiej Jasła przyjęli Miejski Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok. Program w sposób kompleksowy podejmuje problemy z obszaru uzależnień od napojów alkoholowych i innych środków psychoaktywnych oraz dotyczących przemocy. Na realizację Programu zaplanowano w budżecie 891 tys. zł. Pieniądze te pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Włamywacz zatrzymany na gorącym uczynku

Jasielscy policjanci pracowali nad ustaleniem i zatrzymaniem mężczyzny, który od wiosny włamywał się do piwnic w budynkach wielorodzinnych na terenie Jasła. Mężczyzna po zerwaniu kłódek i zabezpieczeń, kradł z wnętrza piwnic elektronarzędzia oraz inne wartościowe przedmioty. W minioną środę policjanci przerwali przestępczą działalność 29-letniego jaślanina, zatrzymując go na gorącym uczynku. Mężczyźnie udowodniono łącznie 12 czynów, w tym kradzieży oraz usiłowania kradzieży z włamaniem. Do czasu zakończenia procesu, podejrzany, decyzją prokuratury, pozostaje pod dozorem Policji