R E K L A M AXXII Sesja Rady Miejskiej Jasła 27 stycznia 2020 r.

Z A W I A D O M I E N I E   

Uprzejmie zapraszam na XXII Sesję Rady Miejskiej Jasła, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm./. XXII Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się w dniu 27 stycznia 2020 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 z następującym proponowanym porządkiem obrad:

Śmiertelne potrącenie pieszego w Gorzycach

Policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku, do którego doszło wczoraj wieczorem w Gorzycach na drodze wojewódzkiej nr 992. Kierujący osobową skodą potrącił pieszego mężczyznę, który w wyniku doznanych obrażeń zmarł.

Ostrzeżenie o gęstej mgle i wysokim stężeniu pyłu zawieszonego w powietrzu

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega, że  od godz. 14:40 dnia 19.01.2020 do godz. 09:30 dnia 20.01.2020 prognozuje się gęste mgły, miejscami marznące, w zasięgu których widzialność może wynosić miejscami od 50 m do 200 m. Prawdopodobieństwo 90%.