R E K L A M ALXIII Sesja Rady Miejskiej Jasła 23 marca 2018 r. o godz. 15.00

Z A W I A D O M I E N I E  

Uprzejmie zapraszam na LXIII Sesję Rady Miejskiej Jasła – „Nadzwyczajną”, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm./LXII „Nadzwyczajna” Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się w dniu 23 marca 2018 r. o godz. 1500 w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 z następującym proponowanym porządkiem obrad:

Burmistrz Miasta Jasła przyznał stypendia artystyczne

Trzej jaślanie, Miłosz Nowakowski, Robert Król i Marcin Polar otrzymali w tym roku stypendium artystyczne. Stypendia fundowane są od 2011 roku i przyznawane osobom zajmującym się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

VIII Bieg Pamięci Senatora Stanisława Zająca 28 kwietnia 2018 r.

VIII Bieg Pamięci Senatora Stanisława Zająca, odbędzie się 28 kwietnia 2018 r.  O godz. 9.00 w kościele pw. św. Anny w Święcanach zostanie odprawiona Msza św. w intencji Śp. Senatora Stanisława Zająca oraz pozostałych ofiar katastrofy smoleńskiej.
9.00  –  START biegu dla dzieci; Skansen Archeologiczny Karpacka Troja (Trzcinica). Zapisy w dniu zawodów od godz.8.00
10.30  –  START półmaratonu w Święcanach
11.15  –  START biegu na 5 km

Szkolenia PiP OIP oraz ZUS dla pracodawców

Państwowa Inspekcja Pracy OIP w Rzeszowie oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych zapraszają pracodawców zatrudniających do 20 pracowników do udziału w bezpłatnym szkoleniu w ramach „Podkarpackich dni biznesu”.
Szkolenie odbędzie się 23.03.2018r. (piątek) od godz. 10:00 w siedzibie PIP w Rzeszowie – ul. Gen. S. Maczka 4.

Informacje-zgłoszenia: 17 17 72 000 (p.T.Kłos)
szczegóły na stronie internetowej: rzeszow.pip.gov.pl

Szkolenie jest jednocześnie zaproszeniem do udziału w programie „ZDOBĄDŹ DYPLOM PIP”.