R E K L A M AKresy Wschodnie w poezji polskiej

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle  oraz Stowarzyszenie Niepełnosprawnych i Przyjaciół „Mamy Nadzieję” zapraszają na  spotkanie z Zofią Lisik, przewodnikiem beskidzkim i pilotem wycieczek.

Pracowite umysły – podsumowanie V edycji Jasielskiej Ligi Naukowej z LOTOSEM

152 uczniów jasielskich szkół podstawowych i przedszkoli brało udział w piątej edycji Jasielskiej Ligi Naukowej z LOTOSEM. W tym roku szkolnym,  w obszarze przedszkolnym, wczesnoszkolnym, artystycznym, humanistycznym i matematyczno-przyrodniczym, zrealizowane zostały 43 projekty naukowo – badawcze. 

LVII Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Jaśle 26 czerwca 2018 r.

Z A W I A D O M I E N I E

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 26 czerwca 2018 r. (wtorek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, Rynek 18, III p. zwołuję LVII Nadzwyczajną Sesję Rady Powiatu w Jaśle z następującym porządkiem obrad: