R E K L A M ALXIV Sesja Rady Miejskiej Jasła w dniu 23 kwietnia 2018 r.

Z A W I A D O M I E N I E  

Uprzejmie zapraszam na LXIV Sesję Rady Miejskiej Jasła, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z póź. zm./. LXIV Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2018 r. o godz. 1000 Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12  z następującym proponowanym porządkiem obrad:

W JDK: Konkurs na cześć Niepodległej

Blisko 50 osób wzięło udział w otwartym konkursie poezji i pieśni patriotycznej „Niepodległa, Niepokorna”, zorganizowanym 12 kwietnia br. przez Jasielski Dom Kultury, w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Katyń – ponad 21 tysięcy zamordowanych

W kwietniu i maju 1940 roku ponad 21 tysięcy Polaków zostaje zamordowanych. Giną między innymi w Katyniu, Charkowie, Miednoje i Bykownii. Dzisiaj uczciliśmy ich pamięć.