R E K L A M AUroczyste przekazanie promes na udzielenie dotacji dla jednostek OSP z powiatu jasielskiego

8 października, w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, odbyło się oficjalne przekazanie promes na udzielenie dotacji dla jednostek OSP z terenu powiatu jasielskiego w ramach zadania publicznego pn. „Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”.

Wołanie z Beskidu – spotkanie z Moniką Sznajderman

14 października 2019 r. w ramach XIV Jasielskiego Festiwalu Literackiego i Regionalnego w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaśle odbędzie się spotkanie z Moniką Sznajderman, z którą będziemy rozmawiać o jej najnowszej książce pt. „Pusty las”.

XVII Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Jaśle 14 października 2019 r.

Z A W I A D O M I E N I E

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511) zawiadamiam, że w dniu 14 października 2019 r. (poniedziałek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, Rynek 18, III p., zwołuję XVII Nadzwyczajną Sesję Rady Powiatu w Jaśle z następującym porządkiem obrad:

Ostrzeżenie o silnym wietrze w dniach 08-09.10.2019 r.

IMGW Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych ostrzega, że w dniach od 08.10.2019 r. od godz. 2200 do 09.10.2019 r. do godz. 0800 przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45km/h, w porywach do 90 km/h z południowego zachodu.