R E K L A M A
W obliczu faktu – spotkanie autorskie z Ewą Winnicką

17 września 2018 r. w ramach XIII Jasielskiego Festiwalu Literackiego i Regionalnego Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle zaprasza na spotkanie autorskie z Ewą Winnicką.

LXXI „Nadzwyczajna” Sesja Rady Miejskiej Jasła 13 września 2018 r.

Z A W I A D O M I E N I E   

Uprzejmie zapraszam na LXXI Sesję Rady Miejskiej Jasła – „Nadzwyczajną”, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm./   LXXI „Nadzwyczajna” Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się w dniu 13 września 2018 r. o godz. 1500 w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 z następującym proponowanym porządkiem obrad:

Ostatni dzień na złożenie wniosku w ramach jasielskiego budżetu obywatelskiego

Tylko do 11 września mieszkańcy Jasła mogą składać w ramach budżetu obywatelskiego projekt, który ich zdaniem powinien zostać zrealizowany. Na ten cel, z budżetu miejskiego, przeznaczono 300 tysięcy złotych. Realizacja zatwierdzonych projektów nastąpi w 2019 roku.

Muzeum Regionalne zaprasza na wystawę 150 lat Liceum i Gimnazjum w Jaśle 125 lat Kaplicy Gimnazjalnej

Muzeum Regionalne w Jaśle zaprasza na wystawę „150 lat Liceum i Gimnazjum w Jaśle i 125 lat Kaplicy Gimnazjalnej”, której otwarcie nastąpi w najbliższy czwartek, 13 września o godzinie 10:30.
Na wystawie będą pokazane pamiątki ze zbiorów naszego Muzeum i I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle. Są one związane z bogatymi dziejami szkoły, losami nauczycieli i wychowanków. Zostaną zaprezentowane fotografie z różnych okresów działalności placówki, świadectwa szkolne, kroniki i inne dokumenty przedstawiające dzieje liceum.