TVJ Telewizja Jasło – Strona 721 – Aktualne audycje. Ważne wydarzenia w Jaśle i regionie.


R E K L A M A
LXXIV Sesja Rady Miejskiej Jasła 14 listopada 2018 r.

Z A W I A D O M I E N I E  

Uprzejmie zapraszam na LXXIV Sesję Rady Miejskiej Jasła, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z póź. zm./. LXXIV Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się w dniu 14 listopada 2018 r. o godz. 16.30 > w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12  z następującym proponowanym porządkiem obrad:

Policyjna akcja „Znicz 2018”

Dzisiaj rozpoczęła się policyjna akcja „Znicz 2018”. Wzorem lat ubiegłych, jasielscy policjanci czuwać będą nad bezpieczeństwem tych, którzy wybierają się w podróż, aby odwiedzać groby swoich bliskich. Podczas działań mundurowi będą sprawdzać m.in. stan trzeźwości kierujących, stan techniczny pojazdów i prędkość z jaką poruszają się po drogach. Apelujemy o bezpieczną, odpowiedzialną i ostrożną jazdę. Pieszym przypominamy o obowiązku noszenia elementów odblaskowych poza terenem zabudowanym.

Wszystkich Świętych – organizacja ruchu i utrzymanie cmentarzy komunalnych

W związku ze zbliżającym się dniem Wszystkich Świętych Miasto Jasło podaje kilka informacji dotyczących organizacji ruchu oraz utrzymania cmentarzy komunalnych w tym okresie.

Dziesiąta, jubileuszowa kwesta na rzecz ratowania zabytków starego cmentarza w Jaśle

W najbliższy czwartek i piątek (1 i 2 listopada) odbędzie się dziesiąta akcja zbierania pieniędzy na rzecz ratowania zabytków jasielskiej nekropolii. Zebrane w tegorocznej kweście fundusze przeznaczone zostaną na renowację figury Matki Bożej Różańcowej z początku XX wieku na grobie Maryi Gubały. Organizatorem akcji jest Społeczny Komitet Ochrony i Renowacji Zabytków Cmentarza przy ul. Zielonej w Jaśle.