R E K L A M A


Powiatowe zawody pożarnicze w Osieku Jasielskim 24 września 2017 r.

W dniu 24 września 2017 r.o godz. 1045 na obiektach sportowo rekreacyjnych w Osieku Jasielskim odbędą się zawody sportowo pożarnicze jednostek OSP i młodzieżowych drużyn pożarniczych. Celem organizacji zawodów OSP jest w szczególności: mobilizowanie do intensywnego szkolenia pożarniczego, zmierzającego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych, oceny stanu wyszkolenia pożarniczego, popularyzacji wśród społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej,  przygotowanie do startu w zawodach wyższego szczebla. Zawody były poprzedzone organizacją zawodów w gminach: Brzyska, Jasło, Kołaczyce, Nowy Żmigród, Skołyszyn, Tarnowiec.

Do powiatowych zawodów zgłoszono jednostki OSP i MDP w grupach:

– Grupa „A” męskie drużyny OSP: Cieklin, Bieździedza, Myscowa, Osobnica, Pielgrzynka, Skalnik, Skołyszyn, Święcany, Świerchowa, Tarnowiec, Warzycze i zwycięzca gminnych zawodów z Gminy Brzyska;

– Grupa „C” kobiece drużyny pożarnicze: Brzezowa, Kołaczyce, Pusta Wola, Skołyszyn;

– Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze – dziewczęta: Brzyska, Łysa Góra, Myscowa, Skołyszyn, Warzyca;

– Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza – chłopcy: Brzyska, Łazy Dębowieckie, Mytarka, Niepla, Pusta Wola;

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi regulaminami w dwóch konkurencjach: sztafety pożarnicze OSP i MDP oraz rozwinięcia bojowe.

Organizatorem zawodów jest Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP wraz z Komendą Powiatową PSP w Jaśle we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego.

Zawody zostały objęte patronatem honorowy przez Senator RP Alicję Zając, Posła na Sejm Bogdana Rzońcę, Starostę Jasielskiego Adama Pawlusia i Wójta Gminy Osiek Jasielski Mariusza Pykosza.