R E K L A M A


Prośba do mieszkańców

Straż Miejska zwraca się z prośbą do mieszkańców o zwrócenie uwagi na bieżące likwidowanie śliskości na chodnikach wzdłuż swoich posesji,  ze zwróceniem szczególnej uwagi na miejsca w okolicach rynien spustowych.

W związku z zapowiadaną zmianą temperatury w ciągu dnia na dodatnią, przechodzącą w nocy na wartości ujemne,  może pojawiać się znacznie oblodzenie chodników, w wyniku na przemian  topniejącego i zamarzającego śniegu. Duże zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi poruszających się po chodnikach w mieście są oblodzone chodniki, schody, a także sople i nawisy śnieżne.

Zgodnie z prawem za wszystkie szkody powstałe w wyniku wypadków spowodowanych przez spadające sople czy upadki na zalodzonych nawierzchniach położonych wzdłuż nieruchomości odpowiada właściciel lub administrator budynku.

UMJ