R E K L A M A


Przedsiębiorco! Przygotuj się do obowiązku przyjmowania płatności bezgotówkowych

Partner wdrożeniowo – serwisowy terminali płatniczych Paytel S.A. Optimeks Sp. z o.o. Jasłoinformuje, że wprowadzone przez parlament w 2021 r. zmiany w ustawach podatkowych, znane jako tak zwany „Polski Ład”, nakładają na polskich przedsiębiorców szereg nowych obowiązków.  Dotyczą one między innymi konieczności przyjmowania płatności bezgotówkowych oraz integracji terminala płatniczego z kasą online. W pierwszym z wymienionych przypadków, zmiany obowiązywać będą od 1 stycznia 2022 r. Przedsiębiorcy mają zatem niewiele czasu, aby dostosować się do nowych przepisów.

 

Ogłoszenie płatne

 

Płatność bezgotówkowa jako powszechny standard

Jednym z zasadniczych celów nowelizacji prawa w zakresie podatku PIT i CIT oraz innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 2105) jest upowszechnienie obrotu bezgotówkowego. Najpopularniejszymi instrumentami, które umożliwiają dokonywanie płatności bezgotówkowych są terminale płatnicze. Klienci, już dzisiaj bez trudu mogą skorzystać z tej formy płatności robiąc zakupy w sklepie bądź też płacąc za różnorakie usługi. Urządzenia te obsługują nie tylko karty płatnicze (także zbliżeniowo). Terminale płatnicze umożliwiają również dokonanie płatności za pomocą smartfona, czy też smartwatcha. Należy dodać, że zgodnie z nowelizacja prawa, klienci będą mogli dokonać płatności na przykład za pomocą przelewu elektronicznego lub blikiem. Przepisy, w myśl których przedsiębiorca „zapewnia możliwość dokonywania zapłaty w każdym miejscu, w którym działalność gospodarcza jest faktycznie wykonywana, w szczególności w lokalu, poza lokalem przedsiębiorstwa lub w pojeździe wykorzystywanym do świadczenia usług transportu pasażerskiego, przy użyciu instrumentu płatniczego w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych” wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. (art. 19a ust. 1 i 2 prawa przedsiębiorców). Pozostało więc niewiele czasu na to, aby przygotować się do wymogów stawianych przez ustawodawcę. W takim przypadku, już dzisiaj warto zwrócić się do firmy, która oferuje gotowe rozwiązania w tym zakresie. Wszystkich formalności, dostawę, szkolenie oraz integrację terminala płatniczego, bez przeszkód przeprowadzi Optimeks sp. z o.o. (Jasło, ul. Słowackiego 5) – partner Centrum Rozliczeniowego Paytel.pl. Pracownicy serwisu, odpowiedzą na każde pytanie nurtujące przedsiębiorców – 600958018 lub 13 448 55 71.

Dla firm spełniających warunek Polski Bezgotówkowej (do 3 terminali) – 12 miesięcy bez opłat. Dla sektora instytucji publicznych (bez limitu terminali) – do 31.12.2025 roku bez opłat.

 

Integracja terminala z kasą online

Obowiązek wprowadzenia przez przedsiębiorców rozwiązań umożliwiających klientom dokonywanie płatności bezgotówkowych, to nie jedyne zmiany, jakie wymusza „Polski Ład”. Od 1 lipca 2022 r. kasy fiskalne online (te, które umożliwiają połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas) będą musiały być zintegrowane z terminalem płatniczym (art. 19a ust. 3 prawa przedsiębiorców).

Przedsiębiorcy, którzy nie zastosują się do omówionego wyżej przepisu będą musieli liczyć się z konsekwencjami natury finansowej. Kara wyniesie w tym konkretnym przypadku wynosi 5 tys. zł.

Na rynku już teraz dostępne są rozwiązania, które pozwalają na integrację z kasami fiskalnymi. Dostarcza je Paytel.pl, którego partnerem jest Optimeks sp. z o.o. w Jaśle.

 

Optimeks sp. z o.o. w Jaśle