R E K L A M A


Przedsiębiorczość kluczem rozwoju miasta

24 listopada w sali audytoryjnej Generatora Nauki odbyła się debata „Przedsiębiorczość kluczem rozwoju miasta”. Debata była klamrą zamykającą obchody Dni Przedsiębiorczości, realizowane w ramach projektu „Jasło- moje miasto, mój dom” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 oraz budżetu państwa, a jednocześnie początkiem planowanego cyklu spotkań z biznesem.

Na debatę zaproszeni zostali lokalni przedsiębiorcy, przedstawiciele szkół średnich oraz uczelni wyższych, a także instytucje otoczenia biznesu. Moderatorami debaty byli Marek Gabzdyl oraz Kamil Niklewicz- przedstawiciele Związku Miast Polskich, a wśród prelegentów wystąpili:

  • Tomasz Bardzik, Dyrektor Pionu Planowania Produkcji i Zaopatrzenia, Dyrektor ds. Jakości, Członek Zarządu Poszerzonego spółki Nowy Styl sp. z o.o.;
  • Mariusz Furmanek, przedstawiciel banku PEKAO SA;
  • Ireneusz Kubiś, właściciel firmy Innovo. Innowacje w biznesie sp. z o.o.;
  • Ryszard Pabian, Burmistrz Miasta Jasła;
  • Maciej Pętlak, wiceprezes Zarządu Jasielskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców;
  • Dawid Szczepankiewicz, przedstawiciel Jasielskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców;
  • Janusz Szewczuk, doradca strategiczny Związku Miast Polskich.

Debata rozpoczęła się od dwóch krótkich prelekcji tematycznych, podczas których Ryszard Pabian burmistrz Jasła przedstawił „Wizję rozwoju Jasła”, prezentując miejskie plany rozwojowe i inwestycyjne, a doradca strategiczny Związku Miast Polskich Janusz Szewczuk opowiedział o endogennych potencjałach miasta.

Kolejnym elementem spotkania był panel dyskusyjny „Wsparcie przedsiębiorczości – oczekiwania, a rzeczywistość”. Bloki tematyczne, jakie udało się poruszyć podczas panelu to m.in. edukacja proprzedsiębiorcza – wyzwania i możliwości oraz sytuacja na lokalnym rynku i potrzeby rynku.
Na zakończenie debaty poproszono zgromadzonych o wskazanie tematów kolejnych spotkań. Wiodące zagadnienia w tym zakresie to szeroko rozumiane mieszkalnictwo oraz miejsce kobiet w biznesie i na rynku pracy.

Debata była świetną okazją do poznania planów rozwojowych miasta, nawiązania nowych kontaktów, a także dała przestrzeń dla wielu rozmów i dyskusji. Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział i już dziś zapraszamy na kolejne spotkania.

Debata „ Przedsiębiorczość kluczem rozwoju miasta” zrealizowana została w ramach przedsięwzięcia Dni Przedsiębiorczości w projekcie „Jasło – moje miasto, mój dom” finansowanym ze środków Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz budżetu państwa.

Więcej informacji o projekcie znajdziesz na stronie https://um.jaslo.pl/pl/jaslo-moje-miasto-moj-dom/

 

Urząd Miasta w Jaśle