R E K L A M A


Przekaż 1,5 % – wybierz spośród 19 organizacji działających w Jaśle

15 lokalnych stowarzyszeń, fundacji i klubów sportowych, a także 2 regionalne i 2 ogólnopolskie organizacje pożytku publicznego prowadzące działalność w Jaśle są uprawnione do otrzymania w 2023 roku 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych. W bieżącym roku deklarację PIT-37 należy złożyć w terminie od 15 lutego do końca kwietnia (30 kwietnia przypada w tym roku w niedzielę, zatem termin upływa ostatecznie w najbliższy dzień roboczy – wtorek, 2 maja 2023 roku).

W 2023 roku za sprawą przepisów tzw. „Polskiego Ładu” podatnicy mają możliwość przekazania nie 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, jak miało to miejsce dotychczas, lecz 1,5 %. Zasada ta będzie miała zastosowanie już do rocznych rozliczeń podatku PIT za 2022 rok.Urząd Miasta w Jaśle opracował wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2021 rok zgodnie z art. 27a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327). Dane pochodzą z publikowanego przez podmiot uprawniony do gromadzenia informacji z zakresu prowadzenia działalności pożytku publicznego – Narodowy Instytut Wolności z siedzibą w Warszawie. Dane zostały udostępnione na 12 grudnia 2022 roku.

Aby przekazać 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych organizacji pozarządowej, w zeznaniu podatkowym PIT-37, strona czwarta, w rubryce „K”, poz. 147 należy wpisać numer KRS organizacji, w poz. 148 obliczoną kwotę, która nie może przekroczyć 1,5% kwoty podatku dochodowego. Cel szczegółowy wpisujemy w rubryce „L” pod poz. 149. Jeśli rozliczamy się za pośrednictwem serwisu „e-Urząd Skarbowy”, https://www.podatki.gov.pl/e-urzad-skarbowy/ wystarczy podać tylko nazwę i numer KRS organizacji, której chcemy przekazać 1,5% podatku.

Uprawnione do otrzymania 1,5 % podatku jasielskie organizacje to:

 • Fundacja im. Janusza Korczaka, KRS 0000064503;
 • Fundacja im. Stefanii Woytowicz, KRS 0000284709;
 • Jasielski Klub Sportowy Czarni 1910 Jasło, KRS 0000122238;
 • Jasielskie Stowarzyszenie Miłośników Pojazdów Zabytkowych „Magneto” KRS 0000462803;
 • Jasielskie Stowarzyszenie Sportowe KRS 0000400306;
 • Jasielskie Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku KRS 0000303858;
 • Osiedlowy Klub Sportowy „Sobniów” Jasło KRS 0000116927;
 • Polski Instytut Kultury Fizycznej i Sportu KRS 0000532081;
 • Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego KRS 0000020568;
 • Stowarzyszenie Niepełnosprawnych i Przyjaciół „Mamy Nadzieję” KRS 0000442715;
 • Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Podkarpacie” KRS 0000036699;
 • Stowarzyszenie Oświatowo – Edukacyjne Zespołu Szkół nr 4 w Jaśle KRS 0000251764;
 • Towarzystwo Przyjaciół Szpitala Powiatowego w Jaśle KRS 0000221669;
 • Uczniowski Klub Sportowy – Akademia Sztuk Walki – Judo Jasło KRS 0000403103;
 • Uczniowski Klub Sportowy „MOSiR” Jasło – KRS 0000222956.

Uprawnionymi organizacjami regionalnymi prowadzącymi działalność na terenie Jasła, są:

 • Chorągiew Podkarpacka Związku Harcerstwa Polskiego im. Małkowski KRS 0000296261;
 • CARITAS Bliźni w Potrzebie KRS 0000251723.

Uprawnionymi organizacjami ogólnopolskimi prowadzącymi działalność w Jaśle są:

 • Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Jaśle KRS 0000225587;
 • Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejski w Jaśle KRS 0000041349.

W przypadku organizacji ogólnopolskich prowadzących działalność również w Jaśle, do numeru KRS i nazwy organizacji w polu „cel szczegółowy” należy wpisać:

 • Dla Oddziału Rejonowego PCK w Jaśle – „OR Jasło”
 • Dla Zarządu Miejskiego PKPS w Jaśle – „Jasło”
 • Dla Chorągwi Podkarpackiej ZHP (Komendy Hufca ZHP Jasło) – „KH Jasło”, a także:
 • dla I Szczepu Orląt im. Janka Bytnara „Rudego” – „Hufiec Jasło – Orlęta”;
 • dla 139. Drużyny Harcerskiej „Lisy” im. L. Liska – Kuli – „Hufiec Jasło DH Lisy”;
 • dla 307. Drużyny Harcerskiej „Wilki” – „Hufiec Jasło – Wilki”;
 • dla 309. Drużyny Harcerskiej „Golesz” – „Hufiec Jasło – Golesz”;
 • dla 166. Jasielskiej Drużyny Harcerskiej „Cichociemni” – „Hufiec Jasło – Cichociemni”;
 • dla 22. Gromady Zuchowej „Leśne Dzikuski” – „Hufiec Jasło – Leśne Dzikuski”;
 • dla Grupy Zuchowej „Jagódki” – „Hufiec Jasło – Jagódki”;
 • dla Grupy Zuchowej „Bobery” – „Hufiec Jasło – Bobery”;
 • dla Grupy Zuchowej „Liski” – „Hufiec Jasło – Liski”.

Zmianie uległy również przepisy dotyczące przekazywania 1,5% podatku na rzecz OPP przez emerytów i rencistów. Według informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów, emeryt lub rencista, który chce przekazać 1,5 proc. podatku na rzecz OPP, nie musi składać żadnego wniosku. Wystarczy, że taki wniosek wypełnił w PIT-37, PIT-36 albo PIT-OP w latach ubiegłych, a informacje w nim podane są aktualne. Wówczas właściwy organ podatkowy przekaże kwotę w wysokości 1,5 proc. podatku należnego wykazanego w PIT-40A tej organizacji, którą emeryt lub rencista wybrał w poprzednich latach. Rozwiązanie to dotyczy emerytów i rencistów, dla których podatek obliczony przez organ rentowy w PIT-40A jest ich podatkiem rocznym (nie składają zeznania PIT-37 albo PIT-36).

Urząd Miasta w Jaśle