R E K L A M A


Przypominamy – rusza przebudowa skrzyżowania ulic: gen. Grota-Roweckiego, Chopina i Szkolnej w Jaśle – obowiązuje czasowa zmiana organizacji ruchu

Przypominamy, że od jutra (11 sierpnia) rozpoczną się prace przy przebudowie skrzyżowania ulic gen. Grota-Roweckiego, Chopina i Szkolnej w Jaśle, a w rejonie tych ulic zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu.

 

Roboty budowlane polegać będą m.in. na przebudowie skrzyżowania na skrzyżowanie typu rondo małe, budowie i przebudowie: odcinków sieci telekomunikacyjnej, sieci elektroenergetycznej, oświetlenia ulicznego i kanalizacji sanitarnej. Ich wartość to 1,8 mln zł.

Prosimy, by zarówno kierowcy, jak i piesi stosowali się do wprowadzanych nowych oznakowań. Przetarg na wykonanie prac wygrała firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle.Jednocześnie informujemy, iż Miasto Jasło nie prowadzi inwestycji związanej z remontem wiaduktu nad linią kolejową w Jaśle w ciągu drogi krajowej nr 28. Inwestorem tego zadania jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

 

Urząd Miasta w Jaśle