R E K L A M A


Recenzją do mnie mów! Konkurs na recenzję książkową w MBP w Jaśle

W ramach projektu Okamgnienie – wrażliwi na czytanie! Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle zaprasza dorosłych oraz młodzież (12-16 lat) do udziału w konkursie na recenzję książkową. Celem konkursu jest zaangażowanie czytelników do dzielenia się swoim zdaniem na temat literatury dostępnej w bibliotece.

Dla laureatów konkursu przewidziano nagrody, a dodatkowo publikację recenzji na stronie www.mbp.jaslo.pl oraz dołączenie jej do egzemplarzy książek z biblioteki, tak aby jak największa ilość czytelników mogła się z nią zapoznać, a jednocześnie aby wspominana informacja ułatwiła podjęcie decyzji o wyborze lektury.
 
Termin nadsyłania recenzji 6-24 września 2023 za pośrednictwem profilu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaśle na portalu społecznościowym Facebook (https://www.facebook.com/BibliotekaJaslo).
 
Rozstrzygniecie Konkursu do 29 września 2023.
Regulamin Konkursu dostępny na stronie: www.mbp.jaslo.pl
Pokaż, że czytasz i podziel się opinią na temat książki!
 
Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
 

MBP w Jaśle