R E K L A M A


Relacja z XIII Konkursu Recytatorskiego Szkół Szkół Podstawowych Powiatu Jasielskiego „Alfabet przyrody

Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle po raz 13. zorganizował Konkurs Recytatorski Szkół Podstawowych Powiatu Jasielskiego „Alfabet przyrody”. Impreza odbyła się 27 maja 2022 r. w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Ożennej.

W konkursie udział wzięło 35 recytatorów z takich szkół jak: Szkoła Podstawowa nr 4 im. Księdza Biskupa Ignacego Krasickiego w Jaśle, Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Jaśle, Zespół Szkół Społecznych im. Adama Mickiewicza w Jaśle, Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Harklowej, Zespół Szkolno- Przedszkolny w Brzyskach, Szkoła Podstawowa w Mrukowej, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wróblowej, Szkoła Podstawowa im. Macieja Rataja w Opaciu, Zespół Szkół w Dębowcu, Zespół Szkół w Woli Dębowieckiej i Szkoła Podstawowa w Krempnej.Uczestnicy prezentowali teksty dotyczące przyrody i ekologii. Prezentacjom przysłuchiwało się jury w składzie: przewodniczący Henryk Hryniewicki – aktor, reżyser, Małgorzata Piotrowska – wicedyrektor MDK w Jaśle, nauczyciel teatru, Agnieszka Kuczała-Kołodziej – nauczyciel recytacji MDK w Jaśle.

Przyznano następujące nagrody i wyróżnienia:

W młodszej kategorii wiekowej (uczniowie klas I – III) NAGRODĘ GŁÓWNĄ otrzymały ex aequo – Nikola Mastaj z SP w Mrukowej i Carmen Cyran z SP nr 4 w Jaśle.
RÓWNORZĘDNE NAGRODY otrzymały:
Lena Zielińska (SP nr 2 w Jaśle)
Zofia Marchewka (ZSS w Jaśle)
Milena Wojdyła (ZSP w Brzyskach)
Milena Więcek (SP w Mrukowej)
Aleksandra Ducal (SP w Harklowej)
WYRÓŻNIENIA I STOPNIA otrzymały:
Milena Kicilińska (SP w Mrukowej)
Julia Kras (ZSP w Brzyskach)
Julia Karamon (SP nr 2 w Jaśle)
Marlena Zjawin (SP w Mrukowej)
WYRÓŻNIENIA II STOPNIA otrzymały:
Milena Zajdel (ZSS w Jaśle)
Laura Czech (ZSP w Brzyskach)
Julia Węgrzyn (SP w Brzyskach)
Laura Olszewska (SP nr 2 w Jaśle)

W starszej kategorii wiekowej (uczniowie klas IV –VI) NAGRODĘ GŁÓWNĄ otrzymała Julita Pogorzelska (SP w Opaciu).
RÓWNORZĘDNE NAGRODY otrzymali:
Zuzanna Wojcieszek (SP nr 2 w Jaśle)
Tymoteusz Łącki (SP nr 4 w Jaśle)
Martyna Fortuna (ZS w Dębowcu)
Magdalena Zając (SP w Krempnej)
Wyróżnienia otrzymali:
Emilia Szanduła (ZSP w Wróblowej)
Elena Ornalik (SP w Krempnej)
Szymon Matyga (ZS w Woli Dębowieckiej)
Maria Pniak (SP nr 2 w Jaśle)
Hubert Kajor (SP nr 2 w Jaśle)
Weronika Zyzak (SP nr 2 w Jaśle)
Natalia Żmijewska (SP nr 2 w Jaśle)
Alicja Źrebiec (SP w Krempnej)
Katarzyna Frankiewicz (SP w Krempnej).

Nagrody książkowe oraz rośliny zielne dla każdego uczestnika konkursu ufundował Powiat Jasielski. Jury zgodnie podkreślało, że poziom prezentacji był bardzo wysoki, stąd tak wiele przyznanych nagród i wyróżnień. Uczestnicy wzięli udział także w warsztatach terenowych, które poprowadziła Katarzyna Dedo – edukator przyrodniczo-leśny Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle.
Już dziś zapraszamy na kolejne edycje!

MDK w Jaśle