R E K L A M A


Sprawdź, czy masz prawo do renty rodzinnej

Renta rodzinna jest to świadczenie, które przysługuje bliskim zmarłego. Prawo do renty rodzinnej mają dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, małżonek a nawet rodzice mogą ubiegać się o rentę rodzinną. Aby to świadczenie zostało przyznane musi być spełnionych kilka warunków. Musiał on być w chwili śmierci ubezpieczony, być emerytem, rencistą lub spełniał warunki wymagane do uzyskania któregokolwiek z tych świadczeń, albo pobierał zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne.

Aby uzyskać prawo do świadczenia, należy złożyć wniosek, osobiście w placówkach ZUS lub poprzez PUE. Renta rodzinna będzie przyznana od dnia powstania prawa do niej, nie wcześniej niż od miesiąca, w którym złożono wniosek.

 

Jeśli do renty rodzinnej uprawnionych jest więcej osób, jest ona dzielona na równe części dla każdej z tych osób. Dla jednej osoby uprawnionej wysokość renty rodzinnej wynosi 85 proc. świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu, dla dwóch osób uprawnionych – 90 proc. świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu, dla trzech lub więcej osób uprawnionych – 95 proc. świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu.

Jeśli osoba pobierająca rentę, osiąga przychód, który podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, świadczenie może zostać zawieszone lub pomniejszone. Gdy przychód przekroczy 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia to renta zostanie zawieszona. Natomiast gdy przychód będzie wyższy niż 70% przeciętnego wynagrodzenia, ale nie przekroczy 130% tego wynagrodzenia, rentę zostanie zmniejszona o kwotę przekroczenia, nie więcej jednak niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia.

 

Telefoniczny dyżur ekspertów rzeszowskiego ZUS

 

Kto jest uprawniony do renty rodzinnej? Jaka jest jej wysokość? Jakie warunki należy spełnić? Czy można dorabiać na rencie?

Na te i inne pytania będą odpowiadać eksperci rzeszowskiego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
podczas telefonicznego dyżuru eksperckiego – czwartek (11.02) w godz. 10:00-11:30 pod nr tel. 17 858 61 85

 

 

Wojciech Dyląg

Regionalny rzecznik prasowy
w województwie podkarpackim
Zakład Ubezpieczeń Społecznych