R E K L A M A


Świadczenia dla osób z niepełnosprawnościami – dyżur telefoniczny ZUS 20 września 2023

20 września br. w godz. 10.00-12.00 Oddział ZUS w Jaśle zaprasza na dyżur telefoniczny dotyczący świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami.

Podczas dyżuru będzie można uzyskać informacje na temat:
  •  Renta socjalna, świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji – jakie warunki trzeba spełnić, jakie dokumenty złożyć, na jaki okres przyznajemy świadczenia,
  • Pobierasz rentę z tytułu niezdolności do pracy lub rentę socjalną
    i jednocześnie pracujesz? – jaki przychód spowoduje zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia.
  • Niezdolność do pracy a niepełnosprawność. Świadczenia z tytułu niezdolności do pracy
    – zasady kompletowania dokumentacji i składania wniosków.
  • Korzyści z przekazywania świadczeń na rachunek bankowy. Jak dokonać zmiany sposobu wypłaty świadczenia?

Odpowiedzi na pytania i wątpliwości będzie można uzyskać 20 września br. w godz. od 10.00 do 12.00, pod numerem telefonu 693 629 041 podczas dyżuru ekspertów ZUS z Oddziału w Jaśle.

 

ZUS