R E K L A M A


Świadczenia dla osób z niepełnosprawnościami – dyżur telefoniczny ZUS

21 września br. w godz. 10.00-12.00 Oddział ZUS w Jaśle zaprasza na dyżur telefoniczny dotyczący świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami. Podczas dyżuru będzie można uzyskać informacje na temat:

⦁ Renta socjalna, świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji – jakie warunki trzeba spełnić, jakie dokumenty złożyć, na jaki okres przyznajemy świadczenia,

⦁ Pobierasz rentę z tytułu niezdolności do pracy lub rentę socjalną i jednocześnie pracujesz? – jaki przychód spowoduje zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia.

⦁ Niezdolność do pracy a niepełnosprawność. Świadczenia z tytułu niezdolności do pracy
– zasady kompletowania dokumentacji i składania wniosków.

⦁ Korzyści z przekazywania świadczeń na rachunek bankowy. Jak dokonać zmiany sposobu wypłaty świadczenia?

Odpowiedzi na pytania i wątpliwości będzie można uzyskać 21 września br. w godz. od 10.00 do 12.00, pod numerem telefonu 13 44 379 17 podczas dyżuru ekspertów ZUS z Oddziału w Jaśle.
Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy.

 

ZUS z Oddział w Jaśle