R E K L A M A


Trwają konsultacje społeczne dotyczące współpracy z NGO

Przypominamy, że trwają konsultacje społeczne projektu „Rocznego programu współpracy Miasta Jasła z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”.

Uwagi do projektu można zgłaszać:
 

• za pomocą Miejskiego Systemu Konsultacji Społecznych pod adresem: https://konsultacje.um.jaslo.pl/pl/ekonsultacje/szczegoly/YToyOntzOjI6ImlkIjtzOjI6IjQ2IjtzOjQ6InR5cGUiO3M6MToiMCI7fQ__E____E__

• za pomocą załączonego formularza, poprzez jego uzupełnienie i odesłanie mailem zwrotnym na adres: konsultacje@um.jaslo.pl lub przesłanie za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).Projekt Programu oraz formularz uwag znajdują się na stronie https://um.jaslo.pl/pl/trwaja-konsultacje-spoleczne-dotyczace-wspolpracy-z-ngo/

Termin zgłaszania opinii i uwag upływa 25 listopada 2022 roku.

 

Urząd Miasta w Jaśle