R E K L A M A


Turniej Sztuki Żywego Słowa „Poszukiwania”

Jasielski Dom Kultury zaprasza dzieci szkół podstawowych, nauczycieli, pedagogów oraz osoby zainteresowane kulturą języka ojczystego, do udziału w eliminacjach rejonowych Turnieju Sztuki Żywego Słowa „Poszukiwania”. Zgłoszenia należy składać w Jasielskim Domu Kultury do 10 kwietnia br., natomiast eliminacje odbędą się 20 kwietnia br. w JDK.

Celem Turnieju jest kształtowanie i doskonalenie umiejętności świadomego, twórczego i kompetentnego posługiwania się językiem polskim oraz uwrażliwienie na negatywne zjawiska występujące w obszarze żywego słowa. Narzędziami do osiągnięcia tych celów będą: kontakt i praca z dobrą, wartościową literaturą (wybór tekstów, opracowanie, interpretacja), udział w warsztatach prowadzonych przez specjalistów z zakresu żywego słowa oraz uczestniczenie w indywidualnych konsultacjach. Turniej Sztuki Żywego Słowa “Poszukiwania”, jest realizowany wspólnie z placówkami i instytucjami kultury z Sanoka, Krosna i Jasła.Organizatorzy zwracają się z prośbą o przygotowanie tekstów (proza i wiersz), które zostały wydane w latach 1956-2019. Organizatorzy zachęcają uczniów oraz nauczycieli do faktycznych poszukiwań repertuarowych, wykraczających poza kanon szkolnych lektur. Proszą o wybieranie tekstów zawierających problem  lub temat z którym młodzi ludzie będą mogli się identyfikować. Problematyka przygotowanych utworów, powinna być dostosowana do wieku  stopnia dojrzałości recytatorów. Tym, którzy zdecydują się na udział w kategorii „Teatr jednego aktora – jednego wiersza” organizatorzy przypominają, że w jej ramach ma być prezentowany zainscenizowany tekst lub kompilacja tekstów literackich.
 
Organizatorami Turnieju są: Jasielski Dom Kultury w Jaśle, Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie,  BWA Galeria Sanocka, Miejska Biblioteka Publiczna w Sanoku oraz Osiedlowy Dom Kultury „Puchatek” w Sanoku. Honorowy Patronat nad wydarzeniem objął Kurator Oświaty w Rzeszowie.
 
Karta zgłoszeń i regulamin do pobrania na stronie www.jdkjaslo.pl, w zakładce „Regulaminy”.