R E K L A M A


Weź udział w konkursie plastycznym ,,Poznaj moje ulubione miejsca w Jaśle”!

Wykonaj samodzielnie pracę plastyczną przedstawiającą Twoje ulubione miejsce na mapie Jasła. Gotową pracę trzeba dostarczyć do Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Jaśle do 13 sierpnia. Do konkursu zapraszamy dzieci i młodzież w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-III i IV-VIII.

Prace, wykonane w formacie A4, należy dostarczyć do w godzinach funkcjonowania CITiK-u (Jasło, ul. Sokoła 8): od poniedziałku do piątku w godz. 09.00 -17.00, sobota w godz. 10.00 -17.00, niedziela w godz. 11.00 -16.00.Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 27 sierpnia na stronie internetowej www.citik.jaslo.pl Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w CITiK w Jaśle. W każdej kategorii wiekowej zostanie przyznane I, II, III miejsce. Komisja może również przyznać wyróżnienia.

Szczegółowe informacje, w tym formularz zgłoszeniowy i regulamin konkursu, znajdują się pod linkiem: https://citik.jaslo.pl/konkurs-plastyczny-poznaj-moje-ulubione-miejsca-w-jasle/

Zapraszamy do udziału, czekają atrakcyjne nagrody !