R E K L A M A


Witold Lechowski odwołaby z funkcji Wicewojewody Podkarpackiego

Prezes Rady Ministrów Beata Szydło z dniem 25 stycznia 2017 r. odwołała Witolda Lechowskiego z funkcji Wicewojewody Podkarpackiego.

Mając na uwadze stojące przed Wojewodą zadania, które zobowiązany jest zrealizować w województwie podkarpackim, zwłaszcza wdrożenie planowanych reform, konieczne stało się zapewnienie bardziej efektywnej, pożądanej współpracy w zakresie realizacji powierzonych zadań. 

Nie ma jeszcze decyzji dotyczącej powołania nowej osoby na stanowisko Wicewojewody Podkarpackiego.

 

Małgorzata Waksmundzka-Szarek
Rzecznik Prasowy Wojewody