R E K L A M A


Wnioski o stypendium artystyczne do końca stycznia

Do końca stycznia można składać wnioski o przyznanie Stypendium Artystycznego Burmistrza Miasta Jasła na realizację pomysłu z dziedziny twórczości artystycznej lub upowszechniania kultury. Wnioski przyjmowane są w Urzędzie Miasta w Jaśle.

Stypendia fundowane są od 2012 roku z myślą o twórcach, artystach i organizatorach działalności kulturalnej oraz osobach upowszechniających kulturę. Przyznawane są osobom fizycznym, stale zamieszkałym na terenie Miasta Jasła, wyłącznie na wykonanie w ustalonym terminie określonego przedsięwzięcia w zakresie twórczości artystycznej lub upowszechniania kultury. 

Osoby ubiegające się o przyznanie stypendium na rok 2020, powinny złożyć wnioski do 31 stycznia 2021 r. Jedna osoba może w danym roku złożyć tylko jeden wniosek. O jedno stypendium może ubiegać się grupa osób realizujących wspólne przedsięwzięcie.

 

Stypendium wynosi do 10 tys. zł i jest wypłacane jednemu stypendyście lub dzielone pomiędzy dwóch lub trzech. Decyzję o tym, kto i na co otrzyma stypendium podejmuje burmistrz po zapoznaniu się z opinią i wnioskami Komisji Stypendialnej.

 

Wniosek wraz z uchwałą znajduje się na stronie Urzędu Miasta w Jaśle pod linkiem:

https://um.jaslo.pl/pl/stypendium-artystyczne/

 

 

Dotychczasowi stypendyści:

2012 – Michał Szpak

2013 – Karol Godek, Marcin Polar

2014 – Aleksandra Zuzanna Tocka, Małgorzata Samborska, Edward Lecheta

2015 – Patrycja Ochała, Joanna Preisner

2016 – Aleksandra Lam Giang Nguyen Van, Piotr Kolanko, Izabela Filip

2017 – Karol Godek, Rafał Kamiński

2018 – Miłosz Nowakowski, Robert Król, Marcin Polar

2019 – Michał Babiarz, Karolina Cygnar

 

Urząd Miasta w Jaśle