R E K L A M A


WSPiA: Czekamy na zgłoszenia do VII edycji Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie

Bezpłatne studia w WSPiA, zakwaterowanie w mieszkaniu uczelnianym, zwolnienie z opłaty rekrutacyjnej oraz cenne upominki rzeczowe to nagrody, które można wygrać w Konkursie Wiedzy o Bezpieczeństwie. Konkurs po raz VII organizuje WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa. Na zgłoszenia szkół i uczestników czekamy do 29 listopada 2022 r.  

Podkarpacki Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie za każdym razem cieszy się dużym zainteresowaniem. W sześciu dotychczasowych edycja wzięło udział ponad 3500 uczniów z Podkarpacia, Małopolski, Lubelszczyzny i Świętokrzyskiego. Na Podkarpaciu były to głównie szkoły, w których działa prowadzona przez WSPiA Podkarpacka Młodzieżowa Akademia Prawa i Bezpieczeństwa. Konkurs organizowany jest przez WSPiA Rzeszowską Szkołę Wyższą. Jest to jeden z elementów programu edukacyjno-badawczego „Bezpieczna Przyszłość”. Program stworzony został 10 lat temu przez prof. Jerzego Posłusznego, Rektora WSPiA. Celem dwuetapowego Podkarpackiego Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie jest wyłonienie osoby z największą wiedzą z zakresu szeroko rozumianej problematyki bezpieczeństwa i prawa. Zwycięzcy otrzymają cenne nagrody ufundowane przez WSPiA Rzeszowską Szkołę Wyższą. Do wygrania są m.in.: bezpłatne studia w WSPiA, zwolnienie z opłaty rekrutacyjnej na studia, bezpłatne miejsce w Wielomieszkaniowym Domu Studenckim WSPiA oraz cenne nagrody rzeczowe. 

Aby uczniowie mogli wziąć udział w konkursie, szkołę musi zgłosić nauczyciel lub jej dyrekcja. Może to zrobić, wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny on-line na stronie https://konkurs.wspia.eu/. Na zgłoszenia uczniów i szkół, w których zostanie przeprowadzony I etap konkursu czekamy do wtorku 29 listopada 2022 r.  

I Etap (szkolny) odbędzie się 1 grudnia 2022 r. Uczniowie zmierzą się wtedy z testem on-line jednokrotnego wyboru złożonym z 30 pytań. Na odpowiedź będą mieli 30 minut. Do II Etapu Konkursu przejdą uczestnicy, którzy odpowiedzą prawidłowo na co najmniej 60 proc. pytań (wyniki poznamy 3 grudnia). 

II Etap konkursu, czyli Finał odbędzie się w siedzibie WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej 15 grudnia 2022 r. Podzielony będzie na dwie części. W pierwszej wszyscy zakwalifikowani uczniowie rozwiążą test złożony z 30 pytań jednokrotnego wyboru. Na odpowiedzi będą mieli 30 minut. Do części II zakwalifikuje się 30 uczestników, którzy uzyskali największą liczbę punktów z testu. W tej części Konkursu uczniowie będą udzielać pisemnej odpowiedzi na 1 zagadnienie wybrane z zestawu 3 pytań problemowych. Na odpowiedź będą mieli 20 minut. Maksymalnie mogą zdobyć 5 punktów. 

Uczestnicy Podkarpackiego Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie muszą wykazać się wiedzą na temat szeroko pojmowanej problematyki bezpieczeństwa w tym m.in. zasad ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, systemu instytucji i służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Powinni znać podstawy prawne ścigania i wykrywania przestępstw i wykroczeń oraz dysponować podstawową wiedzą z zakresu kryminalistyki i kryminologii. Tematyka konkursu obejmuje także zagadnienia z obszaru podstaw ustroju RP, instytucji państwowych, instytucji Unii Europejskiej oraz organizacji międzynarodowych w odniesieniu do zadań zapewnienia bezpieczeństwa. 

 

Konkurs 
Podkarpacki Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie organizowany jest przez WSPiA Rzeszowską Szkołę Wyższą po raz siódmy. Konkurs ma na celu szerzenie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych postaw patriotycznych, popularyzację wiedzy na temat systemu obronności RP i obowiązków instytucji i obywateli w tym zakresie. Promuje umiejętności z zakresu zachowania się w sytuacjach kryzysowych, edukację obywatelską oraz wiedzę z zakresu różnych dziedzin prawa związanych z bezpieczeństwem. Tematyka i zagadnienia Konkursu oparte są na programie realizowanym podczas zajęć w ramach Podkarpackiej Młodzieżowej Akademii Prawa i Bezpieczeństwa. 

Podkarpacki Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie organizowany jest w ramach realizowanego od ponad 10 lat przez WSPiA programu edukacyjno-badawczego „Bezpieczna Przyszłość”. Przedsięwzięcie to jest także jedną z wielu form działalności, istniejącej od 2010 r. Podkarpackiej Młodzieżowej Akademii Prawa i Bezpieczeństwa prowadzonej przez WSPiA. W zajęciach w ramach Akademii co roku uczestniczą uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych z największych miast województwa podkarpackiego. 

 

Przemysław Pawlak 

Rzecznik prasowy  
WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej