R E K L A M A


Współpraca PUP w Jaśle z PGZK Jasiel

W środę, 31 sierpnia 2022 r., w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, w obecności Starosty Jasielskiego Adama Pawlusia, podpisano umowę pomiędzy Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle – Januszem Pacherem, a Prezesem PGZK Jasiel Sp. z o.o. Arkadiuszem Pawlosem, dotyczącą refundacji kosztów wyposażenia stanowisk pracy.

Jest to kolejna umowa podpisana w ramach nawiązanej współpracy z PGZK Jasiel. Łączna kwota umów zawartych w latach 2020-2022 wynosi ponad 330 tys. zł. W sumie utworzono 13 stanowisk pracy (10 kierowców, 3 stanowiska związane z logistyką transportu) oraz dofinansowano zakup 10 autobusów.
 

Dziękuję Panu prezesowi Arkadiuszowi Pawlosowi za dobrą współpracę, której efektem jest rozwój lokalnego transportu publicznego, zapewniającego mieszkańcom powiatu jasielskiego sprawną komunikację. Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle w bieżącym roku dysponuje dużymi środkami finansowymi na wsparcie lokalnego rynku pracy, dlatego zachęcam również innych pracodawców do korzystania z oferowanych przez Urząd Pracy form wsparcia– powiedział Janusz Pacher Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle.

Starosta Jasielski Adam Pawluś zwrócił uwagę, że: Powiat Jasielski ma dobrze zorganizowaną komunikację publiczną, ponieważ gminy i powiat powierzyły zadania w tym zakresie Powiatowo – Gminnemu Związkowi Komunikacyjnemu w Jaśle. Dzięki tej współpracy przewoźnik PGZK Jasiel otrzymuje dopłaty z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych oraz ze środków i funduszy, którymi dysponuje Starosta, poprzez Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle. Tylko w ubiegłym roku dopłata z FRPA wynosiła prawie 7,5 mln zł. W bieżącym roku związek otrzyma 9 nowych autobusów, zakupionych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Sekretariat starosty