R E K L A M A


Wszystkich Świętych – informacje organizacyjne

W związku ze zbliżającym się dniem Wszystkich Świętych w pobliżu cmentarzy wprowadzone zostaną zmiany organizacji ruchu, a wzorem lat poprzednich dodatkowe bezpłatne kursy na cmentarze zorganizują Zakład Pogrzebowy Wiesław Okarma oraz Zakład Pogrzebowy Żaneta Kuźniar „KALLA“.

Generalne porządki na cmentarzach komunalnych wraz z bieżącym opróżnieniem wszystkich pojemników i kontenerów na odpady na cmentarzach komunalnych przy ulicach Mickiewicza, Zielonej i Gajowej prowadzone będą do 29 października (sobota).Na cmentarzu przy ul. Zielonej 29 października (w godzinach porannych) pojemniki i kontenery na odpady, zostaną ustawione przed bramą cmentarną przy ul. Zielonej oraz przed bramą na placu „Bazar“, a w miejscach stałej ich lokalizacji zostaną wywieszone tabliczki informacyjne o miejscu składowania odpadów.

1 listopada zostanie udostępniony dodatkowo do parkowania plac „Bazar“ oraz plac „Mój Rynek“.
Dostępne będą dodatkowe szalety typu „TOI –TOI“ na „Nowym Cmentarzu“ w sektorach dolnych i parkingu górnym oraz na cmentarzu przy ul. Gajowej.

Organizacja ruchu:

 • Cmentarz komunalny przy ul. Zielonej:
 • ul. Kilińskiego – za skrzyżowaniem z ul. Farną zostanie ustawiony znak B-36 „zakaz zatrzymywania się“ z tabliczką „nie dotyczy pojazdów osób niepełnosprawnych“.

2. Cmentarz komunalny przy ul. Mickiewicza:

 • ul. Mickiewicza – zarządca drogi tj. Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle ustawi znaki B-36 „zakaz zatrzymywania się” po lewej stronie w kierunku osiedla „Gamrat“ od skrzyżowania
  z ul. Kaczorowy do skrzyżowania z ul. Starowiejską,
 • postój samochodów wzdłuż ul. Mickiewicza /zatoka/, na parkingach zewnętrznych przy cmentarzu /część parkingu dolnego będzie wyłączona z parkowania na prowadzenie handlu kwiatami, zniczami itp./,  na parkingu wewnętrznym cmentarza, oraz na górnym parkingu.

3. Cmentarz komunalny przy ul. Gajowej:

 • postój samochodów na parkingu i wzdłuż ul. Gajowej.

Zmiany organizacji ruchu będą wprowadzone na okres:

 • ul. Kilińskiego od 31 października (poniedziałek) od godzin popołudniowych do 2 listopada do godzin porannych,
 • ul. Mickiewicza od 31 października do 2 listopada do godzin porannych
  Ustawienie znaków oraz ich zdemontowanie odbędzie się w wyżej wymienionych terminach.

Na cmentarzach przy ul. Mickiewicza i ul. Zielonej wprowadzone zostaną stałe dyżury pracowników Zarządcy Cmentarzy Komunalnych w Jaśle, odpowiedzialnych za udzielanie informacji oraz bieżące utrzymanie porządku.

Nad całością organizacji ruchu i bezpieczeństwem nadzór sprawować będzie policja i Straż Miejska.

 

Urząd Miasta w Jaśle