R E K L A M A


Wszystkich Świętych – informacje organizacyjne

W związku ze zbliżającym się dniem Wszystkich Świętych w pobliżu cmentarzy wprowadzone zostaną zmiany organizacji ruchu. Co ważne, w tym roku powrócą dodatkowe bezpłatne kursy na cmentarze jasielskie, zorganizowane przez Zakład Pogrzebowy – Wiesław Okarma oraz Zakład Pogrzebowy Żaneta Kuźnar „KALLA“.

Organizacja ruchu
Od 29 października po zakończeniu handlu i 1 listopada zostanie udostępniony dodatkowo do parkowania plac „Bazar“ oraz plac „Mój Rynek“. Osoby niepełnosprawne mają możliwość wjazdu samochodami na cmentarze przy ul. Mickiewicza i ul. Gajowej. Zmiany organizacji ruchu na ul. Kilińskiego będą wprowadzone od 29 października (od godzin popołudniowych) i na ul. Mickiewicza od 30 października i trwać będą do 2 listopada (do godzin porannych).
 

Cmentarz komunalny przy ul. Zielonej: ul. Kilińskiego – za skrzyżowaniem z ul. Farną zostanie ustawiony znak B-36 „zakaz zatrzymywania się“ z tabliczką „nie dotyczy pojazdów osób niepełnosprawnych“.

Cmentarz komunalny przy ul. Mickiewicza: ulica Mickiewicza – zarządca drogi tj. Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle ustawi znaki B-36 „zakaz zatrzymywania się” po lewej stronie w kierunku osiedla „Gamrat“ od skrzyżowania z ul. Kaczorowy do skrzyżowania z ul. Starowiejską; postój samochodów wzdłuż ul. Mickiewicza (zatoka), na parkingach zewnętrznych przy cmentarzu (część parkingu dolnego będzie wyłączona z parkowania na prowadzenie handlu kwiatami, zniczami itp.), na parkingu wewnętrznym cmentarza oraz na górnym parkingu.

Cmentarz komunalny przy ul. Gajowej: postój samochodów na parkingu i wzdłuż ulicy Gajowej.

 

Utrzymanie porządku
Generalne porządki na cmentarzach komunalnych prowadzone będą do 29 października (piątek). Na cmentarzach przy ul. Mickiewicza i ul. Zielonej wprowadzone zostaną stałe dyżury pracowników Zarządcy Cmentarzy Komunalnych w Jaśle, odpowiedzialnych za udzielanie informacji oraz bieżące utrzymanie porządku.

Zwracamy szczególną uwagę na przestrzeganie zasad utrzymania dystansu społecznego. Zachęcamy również do bieżącego śledzenia informacji i komunikatów dotyczących pandemii Covid-19, a w szczególności podporządkowanie się wydawanym zaleceniom.
Nad całością organizacji ruchu i bezpieczeństwem nadzór sprawować będzie policja i Straż Miejska w Jaśle.

Urząd Miasta w Jaśle