R E K L A M A


Wszytskich Świętych – organizacja

W związku ze zbliżającym się dniem Wszystkich Świętych Miasto Jasło podaje kilka informacji dotyczących organizacji ruchu oraz utrzymania cmentarzy komunalnych w tym okresie.

Porządki na cmentarzach

Generalne porządki na cmentarzach komunalnych prowadzone będą do 31 października (wtorek) wraz z bieżącym opróżnieniem wszystkich pojemników i kontenerów na odpady na cmentarzach komunalnych przy ulicach Mickiewicza, Zielonej i Gajowej. Na cmentarzu przy ul. Zielonej 31 października pojemniki i kontenery na odpady, po opróżnieniu, zostaną ustawione przed bramą cmentarną przy ul. Zielonej oraz przed bramą na placu „Bazar“.

Organizacja ruchu

W związku ze zwiększonym ruchem w pobliżu cmentarzy wprowadzone zostaną zmiany organizacji ruchu. 31 października po zakończeniu handlu i 1 listopada zostanie udostępniony dodatkowo do parkowania plac „Bazar“ oraz plac „Mój Rynek“. Osoby niepełnosprawne mają możliwość wjazdu samochodami na cmentarze przy ul. Mickiewicza i ul. Gajowej.

Cmentarz komunalny przy ul. Zielonej:
–  ul. Kilińskiego – za skrzyżowaniem z ul. Farną zostanie ustawiony znak B-36 „zakaz zatrzymywania się“ z tabliczką „nie dotyczy pojazdów osób niepełnosprawnych“ (od 30 października w godz. popołudniowych do 2 listopada)

Cmentarz komunalny przy ul. Mickiewicza:
– ul. Mickiewicza – zarządca drogi tj. Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle ustawi znaki B-36 „zakaz zatrzymywania się” po lewej stronie w kierunku osiedla „Gamrat“ od skrzyżowania z ul. Kaczorowy do skrzyżowania z ul. Starowiejską (od 30 października w godz. popołudniowych do 2 listopada)
–  postój samochodów wzdłuż ul. Mickiewicza /zatoka/, na parkingach zewnętrznych przy cmentarzu /część parkingu dolnego będzie wyłączona z parkowania na prowadzenie handlu kwiatami, zniczami itp./, na drodze dojazdowej do Domu Przedpogrzebowego oraz na parkingu wewnętrznym cmentarza.

Cmentarz komunalny przy ul. Gajowej:
–   postój samochodów na parkingu i wzdłuż ul. Gajowej.

Bezpłatne autobusy

Celem zmniejszenia liczby pojazdów przy cmentarzu na ul. Mickiewicza i umożliwienia dojazdu do cmentarza i powrotu do centrum miasta, w dniu 1.11.2017 r. – Wszystkich Świętych – Zakład Pogrzebowy „Hades“ oraz „Kalla“ Usługi Pogrzebowe, Kwiaciarnie Żaneta Kuźnar zapewnią autobus z przystankiem początkowym przy ul. Dworcowej, a Zakład Pogrzebowy Wiesław Okarma zapewni autobus z przystankiem początkowym przy ul. P. Skargi obok kościoła „FARA“. Przejazd tymi autobusami będzie bezpłatny i będzie odbywał sie w cyklu ciągłym od godz. 8 do godz. 17.

Nad całością organizacji ruchu i bezpieczeństwem nadzór sprawować będzie Policja i Straż Miejska.

Urząd Miasta w Jaśle