R E K L A M A


Wyprawa na Trzy Korony

Jasielski Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego wspólnie z Klubem Kulturalno-Turystycznym Jasielskiego Domu Kultury zapraszają – w sobotę 17 sierpnia br. –  na wycieczkę w Pieniny pod przewodnictwem Tadeusza Wójcika. Celem wyprawy jest wspięcie się na Trzy Korony  w Pienińskim Parku Narodowym, najbardziej spektakularny szczyt w Pieninach i równocześnie jeden z symboli regionu. Charakterystyczną skalną koronę tworzy pięć turni szczytowych.

Najwyższy z nich to Okrąglica, licząca 983 m z platformą widokową, z której rozciąga się  przepiękny widok na dolinę Dunajca, Beskid Sądecki, Gorce i Tatry.Na szczyt Okrąglicy uczestnicy wycieczki wejdą ze Sromowiec Niżnych urozmaiconą widokowo trasą, dnem Wąwozu Sopczańskiego, którego białe skały wyraźnie kontrastują z zielonym lasem, a zejdą przez Polanę Kosarzyska (820 – 880 m n.p.m.). Nazwa tej malowniczej polany pochodzi od bałkańskiego słowa koszar, oznaczającego ogrodzenie plecione z gałęzi i nawiązuje do prowadzonego tu dawniej wypasu owiec. Występuje tu bujna roślinność, na której w lecie żerują liczne owady miedzy innymi trzmiele i motyle.

Atrakcyjna trasa wędrówki określona jest jako średnio trudna, a czas przejścia wynosi około 5 godzin.

***

Termin wycieczki: 17 sierpnia 2019 ( sobota).

Wyjazd z Jasła, sprzed budynku JDK o godz. 7.00; powrót w to samo miejsce ok. godz. 21.00.

Koszt uczestnictwa w wycieczce: 100 zł; członkowie PTTK i młodzież do lat 16 – o 5 zł taniej: 95 zł.

Uwzględnia się 10-procentowe zniżki dla Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi oraz posiadaczy Karty Dużej Rodziny.

W programie jest ognisko z pieczeniem kiełbasek na trasie (prowiant własny).

Uwaga! Obowiązuje ubiór turystyczny odpowiedni na zmienne warunki atmosferyczne.

Dzieci i młodzież do lat 18 mogą uczestniczyć w wycieczce tylko pod opieką osoby dorosłej.

Zgłoszenia na wycieczkę wraz z wpłatą przyjmowane są w PTTK w Jaśle ul. Floriańska 15 (od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 17.00).

Informacji w JDK udziela Elżbieta Ruszała telefon: 514 284 625.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany trasy wycieczki oraz odwołania wyjazdu z powodu niewystarczającej liczby uczestników.

er