R E K L A M A


Wyrazy współczucia Panu Bogdanowi Ziembie

Panu Bogdanowi Ziembie
byłemu Komendantowi Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle
szczere wyrazy współczucia  z powodu śmierci Mamy
                                         składa redakcja TVJ

Ostatnie pożegnanie Ś.P. Mamy Pana B. Ziemby odbędzie się w dniu 27 listopada 2020 r. w kościele pw. NSPJ i NSNMP w Jaśle przy ul. Św. Jana z Dukli.
O godz. 13.30 różaniec,  o godz. 14.00 Msza Św., modlitwy pogrzebowe i odprowadzenie na Nowy Cmentarz.