R E K L A M A


XLIV Sesja Rady Miejskiej Jasła 31 maja 2021 r.

XLIV Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się 31 maja 2021 r. o godz. 11.00 w zdalnym trybie organizacji posiedzenia z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z XL Sesji RMJ.
 3. Wybór Komisji Wnioskowej.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gamrat-Nr 36” w JAŚLE /Druk nr 391/,
  • określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego /Druk nr 390/,
  • zmiany budżetu miasta Jasła na 2021 r. /Druk nr 392/.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zamknięcie obrad Sesji RMJ

 

  Przewodniczący
Rady Miejskiej Jasła

    Henryk Rak