R E K L A M A


XLV Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Jaśle 17 listopada 2017 r.

W dniu 17 listopada   2017 r. (piątek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, Rynek 18,  III p. odbędzie sie XLV Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu  w Jaśle.

 

Z A W I A D O M I E N I E

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  o samorządzie powiatowym  (Dz.U. z 2017 r. poz. 1868) zawiadamiam, że w dniu 17 listopada   2017 r. (piątek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, Rynek 18,  III p. zwołuję XLV Nadzwyczajną Sesję Rady Powiatu  w Jaśle z następującym porządkiem obrad:

Otwarcie sesji.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Wybór Komisji Wnioskowej.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Zarządzie Powiatu w Jaśle   (Druk Nr 381).
Wybór Członka Zarządu Powiatu w Jaśle:
zgłoszenie przez Starostę Jasielskiego kandydata na Członka Zarządu Powiatu.
wybór Komisji Skrutacyjnej.
przeprowadzenie tajnego głosowania, podjęcie uchwały.
6. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
      
      Robert Snoch