R E K L A M A


XLV Sesja Rady Miejskiej Jasła 15 maja 2017 r.

Uprzejmie zapraszam na XLV Sesję Rady Miejskiej Jasła, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm./.  XLV Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się w dniu 15 maja  2017 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12  z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 

 

Z A W I A D O M I E N I E  

 

Uprzejmie zapraszam na XLV Sesję Rady Miejskiej Jasła, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm./.

XLV Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się w dniu 15 maja  2017 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12  z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Wybór Komisji Wnioskowej.
  3. Podjęcie uchwał w sprawach:

3.1. realizacji zadania pn. „Odnawialne źródła energii na terenie Miasta Jasła”

       /Druk nr 468/,

3.2. zmiany budżetu miasta Jasła na 2017 r. /Druk nr 469/,

3.3. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 

       Miasta Jasła na lata 2017 – 2027 /Druk  nr 470/,

  1. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym.
  2. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
  3. Wolne wnioski i zapytania.
  4. Zamknięcie obrad XLV Sesji RMJ.

 

Przewodniczący  Rady Miejskiej Jasła 

  Henryk Rak