R E K L A M A


Zaproszenie na „Dzień Otwarty” w szkole „Latawiec”

Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa „Latawiec” w Majcowej zaprasza  rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność sprzężoną (autyzm oraz niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym) do klas 5 lub 6 na rok szkolny 2024/2025.  „Dzień Otwarty”   odbędzie się 8 lutego 2024 r. w godzinach od 15.00  do 16.00.