R E K L A M A


Zmiany w emeryturach i rentach – dyżur telefoniczny

We wtorek, 9 czerwca, odbędzie się dyżur telefoniczny ekspertów ZUS w Jaśle. Podczas dyżuru będzie można uzyskać informacje m.in. na temat zmian w emeryturach i rentach w czerwcu, zasad wyliczenia emerytury i sposobu przeliczenia świadczenia.

Od czerwca zmiany w emeryturach – korzystniejsze wyliczeniePrzepisy art. 53 ustawy – Tarcza antykryzysowa 3.0 dają możliwości wyliczenia emerytury w czerwcu 2020 r. poprzez zastosowanie waloryzacji kwartalnych tak jak w maju 2020 r. Będzie to korzystniejsze dla przyszłego emeryta, a wysokość świadczenia będzie wyższa.
Kogo to dotyczy, na czym to polega, jakie są inne możliwości wcześniejszego/korzystniejszego obliczenia świadczeń? Eksperci Oddziału ZUS w Jaśle wyjaśnią to podczas dyżuru telefonicznego. 

Nie złożyłeś wniosku o świadczenie ze względu na epidemię? ZUS to uwzględni.

Jeżeli z uwagi na ogłoszony stan epidemii nie miałeś możliwości wcześniej złożyć wniosku o emeryturę, rentę i inne świadczenia lub o jego przeliczenie – ZUS to uwzględni i dokona przeliczenia jeśli tego zażądasz. Podczas dyżuru uzyskasz informację, w jaki sposób przeliczone zostaną świadczenia.

Oświadczenie (druk ERO) dotyczące przyznania/ponownego ustalenia/podjęcia wypłaty świadczenia – od dnia spełnienia warunków nie wcześniej niż od 1 marca 2020 r. możesz złożyć wraz z wnioskiem o:

przyznanie świadczenia długoterminowego, np. emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, świadczenia przedemerytalnego, świadczenia uzupełniającego przysługującego osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, emerytury pomostowej,
ponowne ustalenie wysokości świadczenia długoterminowego,
podjęcie wypłaty świadczenia długoterminowego.

Odpowiedzi na pytania i wątpliwości będzie można uzyskać 9 czerwca  2020 r. w godz. od 10.00 do 12.00, pod numerem telefonu 13 44 379 17, podczas dyżuru ekspertów ZUS z Oddziału w Jaśle.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy.

 

Wojciech Dyląg

Regionalny Rzecznik
w województwie podkarpackim
Zakład Ubezpieczeń Społecznych