R E K L A M A


Żyj Eko

Troska o ekologię i ochronę środowiska to także Twoje codzienne gesty, to Twój dom, samochód, ogród czy śmieci. To wybór przez Ciebie środków komunikacji, sposobu spędzania wolnego czasu i stylu codziennego życia. Stąd też ochrona środowiska zaczyna się najbliżej: w Twoim mieszkaniu czy domu.

Zachęcamy do obejrzenia trzech króciutkich ekologicznych filmików, które powstały w ramach projektu „Eko-tożsamość polsko-słowackiego pogranicza”. Miasto Jasło realizowało ten projekt wspólnie ze swoim zaprzyjaźnionym miastem słowackim Humenné. Tematyka filmów to: problem śmieciowy, ochrona powietrza i ogród deszczowy (filmiki dostępne są również w wersji z audiodeskrypcją, napisami oraz z tłumaczeniem na język migowy).Link: https://youtube.com/playlist?list=PLay9PLrzJzeRJgP7ZGgZN5qj7bQFyjRG9

Celem projektu jest ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza poprzez położenie nacisku na działania ekologiczne, jakie wspólnie mogą wypracować i realizować obydwa miasta.

Dodatkowo w ramach projektu, we wszystkich trzecich klasach szkół podstawowych prowadzonych przez miasto oraz dla grupy dzieci z Humenné, odbyły się spotkania ekologiczne „Drugie życie śmieci”. Poza tym grupa jasielskich uczniów wraz ze swoimi rówieśnikami ze Słowacji wzięła udział w zajęciach dotyczących zakładania „Polsko-słowackiej łąki kwietnej na Kwiatowej”. Dodatkowo odbyły się również warsztaty plastyczne „Trash Art” dla dzieci z niepełnosprawnościami.

Jednym z elementów projektu było również opracowanie ekostrategii polsko-słowackiego pogranicza. Dokument ten ma być wytyczną dla obydwu miast w dążeniu do bycia eko&smart w dziedzinach inwestycyjnych i miękkich, w sposobach ekologicznej komunikacji z mieszkańcami, a także w sposobach łagodzenia skutków pandemii Covid-19 w aspekcie środowiskowym.

Projekt, którego wartość wynosi ponad 251 tys. zł, finansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

 

 

Urząd Miasta w Jaśle