R E K L A M A


LIX Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Jaśle 12 maja 2022 r.

W dniu 12 maja 2022 r. (czwartek) o godz. 15.30, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, ul. Rynek 18, III p., zwołuję LIX Nadzwyczajną Sesję Rady Powiatu w Jaśle, z umożliwieniem zdalnego trybu odbycia posiedzenia, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, z następującym porządkiem obrad:

Otwarcie sesji.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Wybór Komisji Wnioskowej.
Podjęcie uchwał w sprawie:
zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2022 rok,
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2022 – 2027.
Zamknięcie obrad.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY
ROBERT SNOCH