R E K L A M A


Archiwum z dnia: 10 kwietnia 2024

XCVIII Sesja Rady Miejskiej Jasła 12 kwietnia 2024 r.

XCVIII Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się 12 kwietnia 2024 r. o godz. 12.00 w Urzędzie Miasta  w Jaśle, ul. Rynek 12 z następującym proponowanym porządkiem obrad:

KK-T JDK i PTTK w Jaśle zapraszają w Beskid Wyspowy

Na wiosenną wędrówkę ścieżkami Pieninek Skrzydlańskich w Beskidzie Wyspowym zapraszają w sobotę, 20 kwietnia br., Klub Kulturalno-Turystyczny Jasielskiego Domu Kultury i Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział w Jaśle.

Nadanie sztandaru Miastu Jasłu

26 kwietnia, w dzień nadania przez Kazimierza Wielkiego Jasłu praw miejskich, odbędzie się uroczystość nadania sztandaru Jasłu. Od 2021 roku miasto zabiegało o włączenie sztandaru w poczet symboli miejskich jako jednego z wyjątkowych elementów tożsamości miejskiej.

Okno transferowe OFE-ZUS otwarte tylko do końca lipca

1 kwietnia otworzyło się kolejne okno transferowe. Ubezpieczeni mogą zadecydować, czy chcą, by część ich składki na ubezpieczenie emerytalne była w całości zapisywana na subkontach w ZUS, czy też przekazywana także do OFE.