R E K L A M A


Archiwum z dnia: 22 stycznia 2020

XXI Sesja Rady Powiatu w Jaśle 30 stycznia 2020 r.

Z A W I A D O M I E N I E

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 30 stycznia 2020 r. (czwartek) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, Rynek 18, III p., zwołuję XXI Sesję Rady Powiatu w Jaśle, z następującym porządkiem obrad:

Polski Komitet Pomocy Społecznej w Jaśle informuje

Polski Komitet Pomocy Społecznej w Jaśle w dniach 27-29 stycznia 2020r. w godz. 8-12 wydaje żywność dla uprawnionych rodzin zakwalifikowanych przez MOPS Jasło. Miejsce wydawania ul. Baczyńskiego 29 NATUREX.