R E K L A M A


Archiwum z dnia: 4 kwietnia 2020

Informacja z 4 kwietnia 2020r. Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

Obecnie na terenie województwa podkarpackiego pod nadzorem pozostaje 1946 osób,  a 12 877 poddane jest kwarantannie. Aktualnie hospitalizowanych jest 130 osób. Od początku wdrożenia badań w kierunku koronawirusa SARS CoV2 w laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej wykonano 3201 testów.Badaniami laboratoryjnymi potwierdzono 136 przypadków zakażenia koronawirusem  SARS-COS-2, 9 osób wyzdrowiało. Odnotowano 4 zgony. (Stan na 4 kwietnia 2020 r. godzina 16.00)

XXVI „Nadzwyczajna” Sesja Rady Miejskiej Jasła 7 kwietnia 2020 r.

ZAWIADOMIENIE     

Uprzejmie zapraszam na XXVI „Nadzwyczajną” Sesję Rady Miejskiej Jasła, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn.zm./ oraz art. 15zzzi ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) w związku ze złożonym wnioskiem przez Burmistrza Miasta Jasła w dniu 3.04.2020 r.

Jasielski pakiet pomocowy dla firm

Miasto Jasło przygotowało „Jasielski pakiet pomocowy” dla firm działających na terenie miasta. Ma on zostać zaprezentowany 7 kwietnia br. podczas, zwołanej w tym celu, sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Jasła (prowadzonej on-line).