R E K L A M A


Archiwum z miesiąca: Czerwiec 2020

Marta Wachel: „Opowieści woskiem pachnące”

Jasielski Dom Kultury wraz z Muzeum Narciarstwa im. Stanisława Barabasza w Cieklinie jest organizatorem wystawy batików i ikon Marty Wachel, uczestniczki zajęć plastycznych w JDK. Wystawę można oglądać w cieklińskim muzeum do końca lipca br.

Szacowanie i usuwanie strat po sobotniej nawałnicy

Na terenie miasta pracują 22 jednostki OSP, które pomagają przy wypompowywaniu wody z zalanych budynków. Do pomocy przy usuwaniu skutków nawałnic delegowano na teren miasta również ponad 70 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Pomagają oni na osiedlu Brzyszczki, Ulaszowice i Hankówka.

Informacje o usuwaniu skutków nawałnicy

Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego   Jasło po nawałnicy.

Informacje o usuwaniu skutków nawałnicy podajemy na bieżąco na  Facebook/telewizjatvj.

 

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej Jasła dotycząca udziału mieszkańców w debacie nad Raportem o stanie Miasta Jasła za 2019 rok

Informuję, iż zgodnie z art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 15 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Jasła przedstawił Raport o stanie Miasta Jasła za 2019 rok.

1 2 3 11